Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Interesne dejavnosti


Dejavnosti preko šolskega leta 2019/20 - PTI, SSI, SPI, NPI

SEPTEMBER

DATUM

DEJAVNOST

RAZRED

IZVAJALEC

4.

Sprejem prvih letnikov

vsi

Fričovsky

28.

Športni dan - pohod

vsi

T. Ravnikar

 

OKTOBER

DATUM

DEJAVNOST

RAZRED

IZVAJALEC

 

Film

1. SSI, NPI

2. SPI

Koren

21., 22.

Projektni dnevi - izbirno

izbirno

Vsi učitelji

 

Projektni dan

izbirno

Čimžar

 

Ekskurzija, sejem Komenda

2. C

Selan

 

Ekskurzija Krško

2. N

Ausec

  

NOVEMBER         

DATUM

DEJAVNOST

RAZRED

IZVAJALEC

6. do 8.

Naravoslovni tabor  CŠOD Bohinj

2. ČF, 2. BN

Peternelj

21.

Varna raba interneta

1. letniki

Fričovsky

29.

Kulturni dogodek na šoli – dobrodelni večer

1. SSI, 1. SPI

Koren

 

DECEMBER

DATUM

DEJAVNOST

RAZRED

IZVAJALEC

 

Parlament

4. SSI, 5. PTI

Miščevič

23

Dan samostojnosti in enotnosti

vsi SSI, 4.PTI

Koren

 

JANUAR

DATUM

DEJAVNOST

RAZRED

IZVAJALEC

16.

Športni dan

vsi

Markun

 

Karierni dan

4.SSI, 5.PTI

Fričovsky

 

FEBRUAR

DATUM

DEJAVNOST

RAZRED

IZVAJALEC

1.

Verona – kmetijski sejem

izbirno

Urankar

 

Prešernov dan

2.,3.,4. SSI,

1., 2.,3.SPI

vsi NPI

4.PTI

Koren

14., 15.

Informativni dan

4. SSI

-

 

MAREC

DATUM

DEJAVNOST

RAZRED

IZVAJALEC

            

Flora - ekskurzija

2.DE

Smole

 

Gledališče

3 SPI

2.,3. SSI

2. NPI, 4 PTI

Koren

 

APRIL

DATUM

DEJAVNOST

RAZRED

IZVAJALEC

 

Šolski okoliš – učna pot

3. SSI

Logar

23., 24.

Projektni dnevi - izbirno

izbirno

učitelji

 

Projektni dnevi – Ljubljana

 

izbirno

Frlic, Polajnar

 

Projektni dnevi – Ljubljana

(milnica, čokolad.)

izbirno

Česen

 

Ekskurzija - Rim

izbirno

Logar

 

MAJ

DATUM

DEJAVNOST

RAZRED

IZVAJALEC

5. 5.

Ekskurzije

vsi

 

 

Čokoladnica Beryska

1. J, 1. B

Česen

 

Ekskurzija - Šumi

 2.J, 3. J

Ahčin

 

Ekskurzija – Kranjski rovi

1.GHK

Bešter

 

Ekskurzija - Droga

2.GHK

Frlic

 

Ekskurzija- Oljarna

4.B, 4.BD

Šubic V.

 

Ekskurzija - Ajdovščina

2.B,1.I,3.I, 2.I (junij)

Orešnik,

Polajnar

 

Ekskurzija - Kamnik, Celjske mesnine

1.O,2.O,3.O

3.B, 5.BD

Mavrin

 

Ekskurzija -Koroška

1.C,1.Č, 2.Č

Selan, Skoberne

 

Ekskurzija

3.C, 3.Č

Jagodic

 

Ekskurzija –Dolenjska ali tujina

4.Č, 5.ČD, 4.ČD

Kolenc, Urankar

 

Ekskurzija - Štajerska

1.E, 1.D, 1.F, 2. F

Jerič-Štefe

 

Ekskurzija - Prekmurje

3.D 3.E, 3.F

Kunstelj

 

Ekskurzija – Primorska

4.F, 5.FD, 4.FD

Erjavec, Romšek

 

Modraže

1. N

Vovk

 

Solčavsko

3. N

Križnar

 

Vodenje v naravi

4. N

Logar

 

Slovo zaključnih letnikov

3. SSI

Fričovsky

 

JUNIJ

DATUM

DEJAVNOST

RAZRED

IZVAJALEC

 

športni dan

 

Čalič

DATUM

DEJAVNOST

RAZRED

IZVAJALEC

 

Metode učenja

 

NPI, 2.SPI, 1.SSI, 2.SSI

Rant in učitelji

 

Knjižnično – informacijska znanja

1.NPI

Simjanovski

 

Zdravstvena vzgoja

1.NPI, 1.SPI, 1.SSI

3.SSI, 4.SSI

 

 

Karierna mapa

Vsi razen

5.PTI

razredniki

 

Vzgoja za sobivanje

SSI

PTI

razredniki

 

Proste izbirne vsebine

2.SPI

1. in 3. SSI

razredniki

 

Izbirna kulturna dejavnost

4. SSI

5. PTI

Koren

 

Nadaljnje izobraževanje

4.SSI

Fričovsky