Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Srednji strokovni programi (4-letni)


V našem centru se lahko dijaki izobražujejo v štiriletnih srednjih strokovnih programih na različnih področjih. Izvajamo tudi dvoletne poklicno-tehniške programe (sistem 3+2).


Kmetijstvo

Kmetijsko-podjetniški tehnik (SSI)

Kmetijsko-podjetniški tehnik (PTI)


Živilstvo in prehrana

Živilsko-prehranski tehnik (SSI)

Živilsko-prehranski tehnik (PTI)


Hortikultura

Hortikulturni tehnik (SSI)

Hortikulturni tehnik (PTI)


Naravovarstvo

Naravovarstveni tehnik (SSI)