Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Youth Start


Youth Start je mednarodni projekt, ki razvija samoiniciativnost in podjetnost med mladimi v Sloveniji, Avstriji, Luksemburgu, na Danskem in Portugalskem. V šolskem letu 2016/17 so v projekt vključeni gimnazijci, dijaki 3. L in 3. M. kontrolna skupina so dijaki 2. L in 2. M. Njihovi mentorji so: Bernarda Božnar, Monika Rant, Darja Ravnihar, Jana Koritnik in Mateja Valjavec.  

Od oktobra 2016 do aprila 2017 bodo vsi dijaki vključeni v sedem izzivov: Ideja, Moj junak, Stojnica z limonado, Reci DA, Empatija, Moja skupnost, Vrednost odpadkov. Delavnice bodo integrirane v projektne dneve, pouk nemščine, matematike in geografije ter v razredne ure. V nadaljevanju si lahko ogledate, kako so potekali posamezni izzivi.


Ideja

V izzivu Ideja si je vsaka skupina zamislila svojo poslovno idejo. Za motivacijo smo si ogledali film Joy, kjer smo spremljali glavno igralsko na njeni osebnostni in podjetniški poti. Zamislili smo si najrazličnejše izdelke in storitve, od food cather-ja do najboljših copat iz filca, od jakne za vse letne čase do sledljivega nakupovalnega vozička. Po predstavitvah smo ocenili, da je ideja hood pilow zelo zanimiva Gre za  jopico z napihljivo kapuco, ki bi bila uporabna na daljših potovanjih.  Vsaka skupina je za svojo idejo določila družbeno in ekološko senzibilnost, vrednost izdelka, model profitabilnosti  in načine, kako priti do kupca. 


Empatija

Med projektnimi dnevi smo spoznali pojem empatija in se vživeli v življenje kupca. Poznavanje čustvovanja drugih je v podjetništvu zelo pomembno,  zato smo se postavili v čevlje naše potencialne stranke. Za svojo poslovno idejo smo v skupinah izdelali zemljevid empatije, kjer smo se vprašali: Kdo so naše stranke, kaj mislijo in kako se počutijo? Katere negativne stvari obremenjujejo naše stranke? Katere pozitivne stvari privlačijo naše stranke? Svoje zemljevide empatije smo predstavili drug drugemu. 

Eden od naših korakov se je imenoval empatija. Sprva smo razjasnili, kaj je to in zakaj je to pomembno pri podjetništvu. Kot mladi podjetniki se moramo znati postaviti v kožo naših potencialnih kupcev. Ko smo ugotovili, kdo bi to lahko bili, smo raziskovali, kaj si ti želijo in kaj bi jim najbolj ustrezalo. Nato pa je vsaka skupina izdelala še plakat potencialnega kupca in predstavila, zakaj bi se ta zanimal za naš produkt.


Vrednost odpadkov

Za projektne dneve smo bili udeleženi na delavnici YouthStart. Izdelovali smo izdelke iz odpadnega materiala. Vsak je dobil priložnost uresničiti svojo idejo. Izdelki so zelo različni in zanimivi. Nastale so nove denarnice, puščice in uporabni lončki za svinčnike. Prav posebna je bila košara iz starega časopisnega papirja. Zelo nam je bilo všeč, da je vsak lahko naredil kar je hotel. Delavnica je potekala pod mentorstvom Borisa Urha. Ko smo naredili izdelke, smo se lotili še izdelave plakatov. Svoje izdelke smo predstavili tudi dijakom, ki niso vključeni v projekt YothStart. 


Reci DA

Januarja smo izvedli izziv Reci DA pri psihologiji. Potrebovali smo 4 ure. Poslušali smo pesmi, ki so imele pozitivno vsebino. Iz njih so dijaki definirali pozitivne misli, ki jim dajejo v življenju pozitivno vzpodbudo. Za dijake je bila zanimiva predvsem lestvica vrlin. Spoznali so, da imajo nekatere vrline, o katerih prej niso razmišljali. Vse to pa smo strnili v plakat z njihovimi imeni in vrlinami, ki jih najbolje opisujejo.

Iskali smo načine, kako neprijetne stvari, ki jih v življenju moramo početi, osmislimo. Ozavestili smo mišljenje, da stavke, ki jih tvorimo negativno, na primer »Moram narediti domačo nalogo.«, osmislimo in jih spremenimo v pozitivne. »Ko bo naloga narejena, bom imel čas za prijatelje,« se veliko bolje sliši. Ta del izziva je bil težak za dijake, saj je za spremembo mišljenja potreben daljši trening.


Moj junak

V sklopu projekta Youth Start smo imeli tudi izziv, v katerem smo intevjuvali uspešnega podjetnika. Vprašanja smo sestavili v slovenščini, nato pa smo jih prevedli v nemščino ter jih zastavili izbranemu podjetniku. V sklopu projektnih dni smo v nemščini poročali o opravljenem intervjuju ter si tako pridobili ustno oceno pri predmetu nemščina. Pri koraku Moj junak smo zagotovo združili prijetno s koristnim, saj smo se ob pridobivanju znanja nemščine tudi pošteno zabavali.


Moja skupnost

Izziv je bil sestavljen iz  6 postaj. Na vsaki postaji so bile določene aktivnosti, v katerih smo spoznali spoznali pomen različnih ekonomskih kazalnikov, ki prikazujejo kvaliteto življenja v skupnosti oz. državi. BDP in BDP/prebivalca smo spoznali že pri geografiji, prav tako indeks družbenega razvoja. Novi kazalniki (Indeks Big mac, Happy planet indeks, Ginijev koeficient) so nam pokazali, da v življenju niso pomembni samo evri. Zanimivo je bilo, ko smo sami sestavili kazalec, ki bi prikazoval kvaliteto življenja. 


Stojnica z limonado

V projekt Youth Start je bila vključena tudi stojnica z limonado, pri kateri smo razvijali projektniške ideje in smo jih hoteli tudi uresničiti. Pri tem smo se soočali z velikimi izzivi, s katerimi se na začetku sooča verjetno večina podjetij. Prodajali naj bi različne ponudbe prigrizgov in okusnih pijač. V razredu smo sestavili hirearhijo podjetja, da smo se lažje organizirali. Vendar tik pred koncem koraka nismo mogli konkretno izpeljati. Stojnica je zelo kompleksen korak, ki združuje znanje vseh korakov. Vanjo smo vložili veliko truda in energije. Na koncu smo predstavili idejo stojnice na informativnih dnevih.   Vitan in Jernej, 3. M

18. 4. in 19. 4 sta na šoli potekala projektna dneva. Dijaki 3. L smo pripravili stojnico. Potrebna je bila delitev dela, dobra organizacija in tako smo v torek prodali veliko slastnih vafljev, v sredo pa še več okusnih toastov. Oba dneva je bila na razpolaga tudi limonada. Naleteli smo tudi na nekaj težav, a smo jih z našo podjetnostno žilico uspešno premagali. Skupinski duh nam je koristil. Ugotovili smo, da skupaj zmoremo vse. Dijaki in učitelji so v škatlo prispevali prostovoljne prispevke, s katerimi smo krili strošek nakupa živil. Dobiček bomo prihranili za naš maturantski ples.   dijaki 3. L