Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Učno okolje


 

- Pouk poteka dopoldan, od 7.20 do 13.55, včasih do 14.45.

 - Avtobusne povezave so urejene iz večine krajev na Gorenjskem.

- Na šoli imamo specializirane učilnice s sodobno opremo.

- Dijakom nudimo malico. Izbirajo med tremi meniji.

- Učbenike si večina dijakov izposodi v šolski knjižnici.

- V času glavnega odmora se dijaki lahko zadržujejo v knjižnici, kjer je na voljo tudi več računalnikov, ob ribniku ali pa na klopeh v parku medonosnih rastlin.

 - Dijaki lahko seminarske naloge tiskajo na šoli.

- Šolski sklad denarno pomaga pri izvedbi obveznih izbirnih vsebin.

- Dijaki izbirajo med različnimi kulturnimi in športnimi programi, lahko se udeležujejo izbirnih ekskurzij v tujino.

- Pouk športne vzgoje poteka v športni dvorani in na zunanjih površinah. Dijaki so lahko športno aktivni tudi med glavnim odmorom.

- Na šoli organiziramo priprave na različna športna tekmovanja in na tekmovanja iz posameznih predmetov.

- Učitelji imajo enkrat tedensko govorilne ure za dijake.

- Dijaki se vključujejo v projekte izmenjav s šolami iz različnih evropskih držav.

 - Dijaki so aktivni v Dijaški šolski skupnosti