Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Stanje prijav


Spoštovani,

vsem prijavljenim kandidatom za vpis v prvi letnik v šolskem letu 2024/25 se  zahvaljujem za izkazano zaupanje. 

Obveščamo vas, da bomo izvajali izobraževanje v vseh razpisanih izobraževalnih programih .

Vpisi bodo potekali med junija 2024, o čemer boste pravočasno obveščeni.

Na programu  strokovne gimnazija je število prijavljenih kandidatov za vpis na dan 8. 4. 2024 večje od števila razpisanih mest. Zato bomo Ministrstvo za izobraževanje zaprosili za omejitev vpisa.

 

V spodnjih tabelah je navedeno število učencev zgolj za program, ki bo omejen, torej gimnazijski. Iz tega seznama je razvidno, na katerem mestu se, glede na do sedaj zbrane točke, nahaja določen učenec. Končno število točk še ni znano, saj učenci potrebujejo še ocene iz devetega razreda. To pomeni, da se lahko njihovo mesto ob koncu šolskega leta spremeni.  

 

Število doseženih točk v 7. in 8. razredu

Število učencev s tem številom točk

Število prijav

120

2

2

119 - 115

12

17

114 - 110

6

23

109 - 108

8

31

107- 106

5

36

105 - 104

3

39

103 - 102

3

42

101 - 100

3

45

99 -97

4

49

96

2

51

95 in manj

13

64

 

Učenci imajo možnost, da do 24. aprila 2024, do 14. ure, svojo prijavo iz kakršnegakoli razloga prenesejo v drug izobraževalni program oziroma na drugo srednjo šolo. To storijo tako, da izjavo o prenosu prijavnice (podpisano s strani kandidata in starša) skenirano oz. fotografirano  posredujejo na elektronski naslov svetovalnega delavca šole, kjer so oddali prvo prijavo. Svetovalni delavec bo nato v njihovem imenu prijavo za vpis v prvi letnik posredoval izbrani šoli.

Za vse dodatne informacije smo vam na voljo na telefonski številki:

04 277 21 24 ali 070 464 747 (Tadeja Fričovsky)

 

                                                               Andreja Ahčin, ravnateljica