Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Šola za starše


Šola za starše 2023/2024

Šola za starše dijakov in dijakov BC Naklo je v šolskem letu 2023 /24 potekala v soboto, 30. 9. 2023 od 8.00 do 10.00 ure.

Na temo Kako prepoznati stisko mladostnika in kako nuditi podporo ob čustvenih težavah? jo je izpeljala psihologinja dr. Barbara Debeljak Rus .

Izvedbo šole za starše je koordinirala šolska svetovalka Tadeja Fričovsky.

Sobotne šole za starše se je udeležilo 19 staršev.

V evalvaciji so starši izvedbo in vsebino zelo pohvalili in izrazili, da bodo predstavljene teme, predstavljena literatura in izmenjava izkušenj udeležencev pri vzgoji svojih najnajstnikov prišli zelo prav.

Staršem se zahvaljujem za obisk in aktivno udeležbo. 

Zapisala: Tadeja Fričovsky

Šola za starše 2022/23

V šolskem letu 2022/2023 bomo izvedli Šolo za starše v soboto, 22. 10. 2022, od 8.00 do 10.00. 

Tema letošnjega srečanja bo Mladostniki s posebnimi potrebami. Z nami bo psihologija dr. Barbara Debeljak Rus. 

Več informacij, program v prijavnici , je v prilogi.

Lepo povabljeni, da se nam pridružite. 

Tadeja Fričovsky, pomočnica ravnateljice in šolska svetovalka

Šola za starše 2020/21

V soboto, 17. 10. 2020, smo na Srednji šoli BC Naklo izpeljali sobotno šolo za starše z naslovom Spodbujanje samostojnosti za šolsko delo pri mladostniku, ki jo je vodila psihologinja, dr. Barbara Debeljak Rus. Šole za starše se je udeležilo 19 staršev dijakov od prvega do četrtega letnika ter 4 zaposlene na Srednji šoli BC Naklo. Šola za starše je prvič potekala v spletnem okolju MsOBLAK365 – aplikacija Teamsi. Od osmih do pol desetih dopoldne so udeleženci spoznali značilnosti razvojnega obdobja mladostništva, pojem učinkovitega učenja in pomnjenja pri šolskem delu ter potek razvoja samostojnosti. Kljub jedrnati izvedbi šole za starše je ostalo še nekaj časa za konkretna vprašanja, zelo dobro pa celotno izvedbo šole za starše ponazori stavek ene izmed udeleženk »Več stvari sem si tudi zapisala z namenom, da bom prebrala, ko bo težko; kot pomoč, kako ravnati. Hvala!«

Hvala tudi vam, dragi udeleženci sobotne šole za starše z željo, da bi kakšno idejo, misel ali nasvet lahko prenesli tudi v življenja vaših mladostnikov.

Zapisala dr. Barbara Debeljak Rus

Šolo za starše je koordinirala pomočnica ravnateljice in šolska svetovalka Tadeja Fričovsky, ki sporoča, da lahko predlagate teme prihodnje šole za starše in ji ideje sporočite na: tadeja.fricovskyping@bc-naklopong.si.
Šola za starše 2019/20

Šola za starše je potekala v soboto 9. novembra 2019 od 8.00 do 12.00. Letošnja tema je bila VPLIV ŽIVALI NA ODRAŠČANJE MLADOSTNIKA. Izvajalka je bila psihologinja dr. Barbara Debeljak Rus, organizirala jo je šolska svetovalka Tadeja Fričovsky. 

Starši so spoznali značilnosti mladostništva in izzive, ki jih to obdobje prinaša. Predavateljica je predstavila psihologijo živali in pomen živali za mladostnika. V drugem delu so starši sodelovali na delavnici, kjer so bili predstavljeni primeri dobrih praks odnosa med mladostnikom in živalmi. 
Šola za starše 2018/19

Vir: https://rukminim1.flixcart.com/image/832/832/j7qi9ow0/mobile/h/f/t/apple-iphone-6s-mn0x2hn-a-original-imaexw7fpbbfwwtw.jpeg?q=70
Vir: https://rukminim1.flixcart.com/image/832/832/j7qi9ow0/mobile/h/f/t/apple-iphone-6s-mn0x2hn-a-original-imaexw7fpbbfwwtw.jpeg?q=70

V soboto, 20. 10. 2018, smo na BC Naklo izpeljali sobotno šolo za starše z naslovom Mladostniki in (ne)odvisnost od informacijske tehnologije, ki jo je vodila psihologinja, dr. Barbara Debeljak Rus.

Od osmih do dvanajstih so starši spoznali značilnosti razvojnega obdobja mladostništva in še posebej razvoja mladostnikovih možganov, ki so do dvajsetega leta starosti nagnjeni k tveganju, izpostavljanju čustev pred razumske odločitve in hitrim nepremišljenim reakcijam. Izpostavili smo značilnosti E-net generacije ter se spraševali o pojavu digitalne demence.

V praktičnem delu so starši spoznali pomen informacijsko komunikacijske tehnologije za življenje mladostnika ter znake, ki kažejo na odvisnost od informacijske komunikacijske tehnologije. V delavnici smo iskali načine, kako bi lahko omejili uporabo pametnih mobilnih telefonov in družbenih omrežij, tako, da bi pri vsej današnji naglici življenja ne pozabili na učinkovito komunikacijo iz »oči v oči«, ki je srčika vsakega medosebnega odnosa.

Šolo je koordinirala pomočnica ravnateljice in šolska svetovalka Tadeja Fričovsky.

Zapisala dr. Barbara Debeljak Rus
SOBOTNA ŠOLA ZA STARŠE v šol. l. 2017/18

Šola je potekala v soboto, 7. oktobra 2017.

Predavateljica in voditeljica delavnic je bila psihologinja dr. Barbara Debeljak Rus. Šole se je udeležilo 22 staršev. Sobotno druženje je potekalo v zelo prijetnem vzdušju.

Glavna tema izobraževanja je bila: UČENJE UČENJA.

Koordinatorica šole za starše: Tadeja Fričovsky, šolska svetovalka

 


Koristne povezave

LOGOUT - prvi specializirani center pomoči pri prekomerni rabi interneta