Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Raziskovalno delo gimnazijcev


Raziskovalno delo gimnazijcev

Šolsko leto 2014/15 je bilo za gimnazijce raziskovalno bogato. Najboljše naloge so dijaki predstavili na 23. regijskem srečanju mladih raziskovalcev srednjih in osnovnih šol Gorenjske. Anamarija Klemenčič in Katjuša Mežek sta svojo raziskovalno nalogo predstavili tudi na državnem srečanju, ki je potekalo v 18. 5. 2015 v Murski Soboti. Dosegli sta srebrno priznanje. Čestitamo vsem raziskovalcem in mentorjem.

 

1. Anamarija Klemenčič, Katjuša Mežek: Ekstrakcija fikocianina iz spiruline (mentor: Borut Lazar) Naloga je prejela srebrno priznanje.

2. Petra Kern, Aljaž Mulej, Anja Šivic: Antibiotični učinki eteričnih olj na rast patogenih kožnih bakterij vrste Staphylococcus epidermis (mentorica: Marjetka Kastelic Švab) Naloga je prejela bronasto priznanje.

3. David Bertalanič: Odnos do priseljencev (mentorica: Mojca Logonder) Naloga je prejela bronasto priznanje.

4. Eva Markič: Strahovi in fobije med mladimi (mentorica: Mojca Logonder)

5. Gašper Hauptman: Načini preživljanja prostega časa dijakov na deželi in v mestu (mentorica: Mojca Logonder)

6. Amelija Stanonik: Učne metode pri srednješolcih (mentorica: Mojca Logonder)

 

»Pri premetu biotehnologija sva izdelali raziskovalno nalogo z naslovom Ekstrakcija fikocianina iz spiruline. Izbrali sva si področje alg, saj tu vidiva veliko prihodnost. Pri delu, kjer sva raziskovali različne metode ekstrakcije, nama je bil v veliko podporo profesor Borut Lazar. Raziskovali sva z veseljem in pridobili nove izkušnje, ki jih bova uporabili tudi pri nadaljnjem študiju. Z raziskovanjem na tem področju bova nadaljevali, saj sva dobili nove ideje za izboljšave.«

Anamarija Klemenčič in Katjuša Mežek