Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Raziskava TIMMS Advanced


Raziskava TIMMS Advanced

Biotehniški center Naklo je bil izbran, da gimnazijci zaključnih letnikov sodelujejo v Mednarodni raziskavi znanja matematike in fizike, TIMMS Advanced. V mesecu aprilu so gimnazijci 4. letnikov reševali preizkuse znanja iz zahtevne matematike in fizike. Izpolnjevali so tudi vprašalnike o stališčih do učenja in pouka ter načrtih za študij. Vsebine nalog so bile zelo dobro usklajene z zahtevami splošne mature, zato je bil preizkus dobra dodatna vaja pred maturo. Slovenski gimnazijci v mednarodni primerjavi dosegajo tako pri fiziki kot pri matematiki izjemno visoke rezultate. Več o raziskavi na http://timsspei.splet.arnes.si/