Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Srečanje naravovarstvenikov v Avstriji


Srečanje naravovarstvenikov v Avstriji

Dijakinja Lea Slatnar iz 3.N razreda je pridobila štipendijo (skupaj še z 9 dijaki iz drugih evropskih držav) za udeležbo na mednarodnem konferenci v okviru organizacij WWF in IUCN - World Parks.  

Srečanje naravovarstvenikov z naslovom Little Sydney: Protecting Nature in Europe je potekalo od 28. do 31. maja v avstrijskem Hainburgu, ki je del narodnega parka Donau-Auen. To je eno od večjih zaščitenih mokrišč ob reki Donavi. Glavne vsebine, ki so se jim posvetili, so bile povezane z zaščitenimi narodnimi parki Evrope - v okviru Nature 2000. Lea se je pri tem tudi aktivno udeležila tematskih delavnic  - povezanih z narodnimi parki.

Predstavitve, ki so jih pripravili mladi udeleženci srečanja, si je možno ogledati tudi na spletni strani: https://www.youtube.com/watch?v=RhRZs9gosms

 

Zapisala mentorica: Lenka Žigon