Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Dan pred prazniki


ZADNJI ŠOLSKI DAN V LETU 2015 »MALO DRUGAČE«

Že drugo leto zapored smo se odločili, da bomo preživeli zadnji šolski dan koledarskega leta malo drugače. Poimenovali smo ga »Izkušnje nas učijo živeti«.

Prvi dve šolski uri so dijaki poslušali različna predavanja zunanjih gostov ali dijakov.

Ga. Polona Švigelj nam je pripovedovala o misijonih v Afriki, kjer je delala; g. Uroš Koprivnik z Zavoda za zaposlovanja je dijakom podal koristne nasvete za pomoč pri zaposlovanju; predavatelja višje šole BC Naklo dr. Marija Gregori in g. Janez Sušin sta imela zanimivo strokovno predavanje za dijake višjih letnikov kmetijske in hortikulturne smeri; obiskala nas je tudi ga. Damjana Mustar iz Mestne knjižnice Kranj in dijakom predstavila e-bralnike ter ga. Andreja Urh s Karitasa, ki je dijakom predstavila prostovoljno delo.

Nižjim letnikom pa so dijaki predstavili svoje izkušnje in doživetja v okviru mobilnosti dijakov na Poljskem, v Nemčiji, na Norveškem, na Nizozemskem, v Avstriji (Nockberge, Drauhofen, Ehrental) ter na Hrvaškem in v Srbiji. Profesorica Mojca Logar je izvedla predavanje BC Naklo in Triglav ter dijake spodbudila, da se tudi sami udeležijo vsakoletnega tradicionalnega pohoda BC Naklo na Triglav. Profesorica Urška Kleč pa je dijakom predstavila Norveško, kot so jo doživeli učitelji BC Naklo na strokovnem izobraževanju. Skupina dijakov je sovrstnikom predstavila nagradni izlet dijakov v Bruselj.

Dijaki 3. letnikov pa so se pripravljali na odgovorno ravnanje v prometu in poslušali predavanje policijskega inšpektorja, osebno izkušnjo invalida ter predavanje Varna vožnja.  

Nato pa je za vse skupaj sledila impro predstava v šolski telovadnici. Člani KUD Kiksa so s pomočjo naših predlogov odigrali prizore, s katerimi so nas nasmejali do solz. Utrinke pa si lahko pogledate na fotografijah.

Janja Čenčič Gartner