Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Reportaže


/ :

Spletno predavanje - šakal je med nami

Smo Nejc, Lan, Matic in Nace, dijaki 4. letnika programa Naravovarstveni tehnik na BC Naklo, ter mentorici Marjeta Vovk in Urška Kleč. 

Vabimo vas na predstavitev »ŠAKAL JE MED NAMI«, ki bo potekala v sredo, 17. 2. 2021, ob 12. uri v spletnem okolju Teams.

Z nami bodo tudi strokovnjaki KP Ljubljansko barje in TNP, ki bodo predstavili populacijo šakala v Sloveniji in Alpah, ter izvajanje foto-lova.

 

Povezava do predavanja (kliknite in počakajte, da vas spustimo v »učilnico«):

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a98e9b64718534001b3ab4e1d61c05faa%40thread.tacv2/1612876818858?context=%7b%22Tid%22%3a%22f5499adf-9c9e-408f-9a6f-97921d325e06%22%2c%22Oid%22%3a%22fb640f72-b9ae-45cf-89b8-4ea3697ec457%22%7d

 

Vabljeni.

Lan, Nejc, Nace, Matic