Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Reportaže


/ :

Naravoslovne delavnice ob Savi in Tržiški Bistrici

V letošnjem maju in juniju so bregovi Save in Tržiške Bistrice postali za naravovarstvene tehnike in gimnazijce učni poligon, na katerem so se omenjeni dijaki preizkusili v raziskovanju. Dijaki so poiskali in določili zoobentoške organizme in opravili kemijske analize vode iz obeh rek. Ugotovili so, da voda kemijsko ni onesnažena. Z različnimi metodami so ugotavljali tudi hitrost vodnega toka. Pri tem so uporabljali sodobne merilne naprave in rezultate primerjali s preprostim potovanjem lesene palice v vodi. Na sotočju so spoznavali problematiko invazivnih rastlin, saj se je japonski dresnik žal zelo uspešno razširil ob bregu. Srečali so se z različnimi metodami terenskega dela in se v sproščenem vzdušju veliko novega naučili. In kaj so sami povedali, da so se naučili?

»V reki sem opazoval organizme, ki se skrivajo med prodom in s pomočjo ključev sem jih uspel določiti. Opazovali smo tudi večje živali, ki živijo blizu vode, in našli smo različne vrste žab, slepca ter belouško.«

»V skupini smo uporabljali naprave za merjenje hitrosti vode, za merjenje vsebnosti kisika v vodi in zame je bilo to povsem novo.«

»S skupini so morali sodelovati. Namestili smo plavajočo mrežo za lovljenje večje mikroplastike. Na srečo mikroplastike v reki nismo našli.«

»S terenskim kovčkom smo določili količino fosforja in nitratov v reki. Kemično je stanje reke zelo dobro.«