Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Poklicna matura


Razpored izpitov v zimskem izpitnem roku 2021, rok 213.
KOLEDAR POKLICNE MATURE 2020/2021

15. 11. 2020

Rok za oddajo predprijav  na PM

 

 

ZIMSKI IZPITNI ROK PM 2020

 

3. 12. 2020

Zadnji rok za prijavo k PM

28. 1. 2021

Zadnji rok za pisno odjavo od PM

1. 2. 2021

Začetek zimskega izpitnega roka

1. 2. 2021

Pisni izpit SLOVENŠČINA

2. 2. 2021

Pisni izpit MATEMATIKA, ANGLEŠČINA

3. 2. 2021

Pisni izpit iz 2. PREDMETA PM

3. 2. – 13. 2. 2021

Ustni izpiti in 4. predmet PM

3. 3. 2021

Seznanitev kandidatov z uspehom pri PM

 

 

SPOMLADANSKI IZPITNI ROK PM 2021

 

30. 3. 2021

Zadnji rok za prijavo k PM

25. 5. 2021

Zadnji rok za pisno odjavo od PM

29. 5. 2021

Začetek spomladanskega izpitnega roka

29. 5. 2021

Pisni izpit ANGLEŠČINA

31. 5. 2021

Pisni izpit SLOVENŠČINA

5. 6. 2021

Pisni izpit MATEMATIKA

10. 6. 2021

Pisni izpit 2. predmet PM

14. 6. – 23. 6. 2021

Ustni izpiti in 4. predmet PM

5. 6. in 12. 6. 2021

Izjemoma tudi ustni izpiti

7. 7. 2021

Seznanitev kandidatov z uspehom pri PM

10. 7. 2021

Zadnji rok za pisno zahtevo po vpogledu v izpitno dokumentacijo.

 

 

JESENSKI IZPITNI ROK PM 2021

 

8. 7. 2021

Zadnji rok za prijavo k PM

20. 8. 2021

Zadnji rok za pisno odjavo od PM

24. 8. 2021

Začetek jesenskega izpitnega roka

24. 8. 2021

Pisni izpit SLOVENŠČINA

25. 8. 2021

Pisni izpit MATEMATIKA

27. 8. 2021

Pisni izpit ANGLEŠČINA

31. 8. 2021

Pisni izpit 2. predmet PM

24. 8. – 3. 9. 2021

Ustni izpiti in 4. predmet PM

9. 9. 2021

Seznanitev kandidatov z uspehom pri PM

12. 9. 2021

Zadnji dok za pisno zahtevo po vpogledu v izpitno dokumentacijo

 

Strahinj, 30. 11. 2020                                                                                         Urška Teran Ravnikar,

                                                                                                                                tajnica PM