Ostali izpiti


OSTALI IZPITI


JESENKI IZPITNI ROK, dopolnilni in popravni izpiti, 16. 8. - 22. 8. 2017
SPOMLADANSKI IZPITNI ROK, dopolnilni in popravni izpiti, 29. 6. - 5. 7. 2017
PRIPRAVE NA DOPOLNILNE IN POPRAVNE IZPITE v spomladanskem izpitnem roku, 26. 6. in 27. 6. 2017
Dopolnilni in popravni izpiti za zaključne letnike NPI in SPI programov: 1. 6. 2017 – 3. 6. 2017
Izpitni rok za izboljševanje ocene, zaključni letniki, 24. 5. 2017, razpored izpitov
JESENKI IZPITNI ROK 162