Projektni dnevi


27. in 28. oktober 2016

V četrtek 27. in petek 28. oktobra 2016 bodo dijaki vključeni v projektne dneve.  Učitelji mentorji so razpisali aktivnosti, na katere se lahko dijaki prijavite.

Dijaki, ki imate priprave na zaključni izpit/poklicno maturo/splošno maturo, ali ste v že oblikovanih skupinah (npr. 3. L in 3. M) se vam ni potrebno prijaviti.

Prijava na aktivnosti bo potekala elektronsko od 17. 10. 2016 do 19. 10. 2015 do 13.00. Prijavite so mogoče le še izjemoma pri prof. Roku Miščeviču v kabinetu družboslovja.

V ponedeljek, 24. 10. 2016 (po 6. šolski uri oziroma od 12.05 do 12.20) bodo sestanki z mentorji po razporedu, ki bo naknadno objavljen.

DIJAKI,  PRIJAVITE SE LAHKO SAMO NA ENO AKTIVNOST  (SAMO ENKRAT).

SEZNAM AKTIVNOSTI

Rok Miščevič, org. PD
Andreja Ahčin, ravnateljica