Interesne dejavnosti


SEPTEMBER

DATUM

DEJAVNOST

RAZRED

IZVAJALEC

5.

Sprejem prvih letnikov

vsi

Fričovsky

25. - 27.

Naravoslovni tabor  CŠOD Bohinj

2. N

Peternelj

27. – 29.

Naravoslovni tabor  CŠOD Bohinj

2. Č, 2. BF

Peternelj

15.

Športni dan - pohod

vsi

T. Ravnikar

OKTOBER

DATUM

DEJAVNOST

RAZRED

IZVAJALEC

 

Film

1. SPI, SSI

2. SPI

Koren

26., 27.

Projektni dnevi -izbirno

izbirno

učitelji

7.

Ekskurzija, sejem Komenda

2.C

Strniša

NOVEMBER

DATUM

DEJAVNOST

RAZRED

IZVAJALEC

23.

Varna raba interneta

1. letniki

Fričovsky

med letom

Ekskurzija

 2. I

Mavrin

DECEMBER

DATUM

DEJAVNOST

RAZRED

IZVAJALEC

1.

Kulturni dogodek na šoli – dobrodelni večer

1. in 2. NPI

1., 2. in 3. SSI

4. PTI

izbirno

Koren

 

Parlament

4. SSI

5. PTI

Logar

JANUAR

DATUM

DEJAVNOST

RAZRED

IZVAJALEC

 

opera ali balet

3. SSI

Koren

18.

športni dan

vsi

Čimžar

 

Sejem Informativa

4. SSI

5. PTI

Fričovsky

FEBRUAR

DATUM

DEJAVNOST

RAZRED

IZVAJALEC

 

Gledališče

3 SPI

2 SSI

4 PTI

Koren

 

Prešernov dan

2., 3., 4. SSI

vsi NPI

 

9., 10.

Informativni dan

4. SSI

-

MAREC

DATUM

DEJAVNOST

RAZRED

IZVAJALEC

            

Flora - ekskurzija

2.DE

Smole, Šink

 

Ekskurzija

2.N +mGEO

Ausec

APRIL

DATUM

DEJAVNOST

RAZRED

IZVAJALEC

 

šolski okoliš – učna pot

3. SSI

Logar

23. in 24. 4.

projektni dnevi - izbirno

izbirno

učitelji

 

Ekskurzija- tujina

izbirno

Logar

 

Projektna ekskurzija Tehnični muzej Muenchen

izbirno

Kralj

 

Hiša eksperimentov, Muzej iluzij

izbirno

Jerše

MAJ

DATUM

DEJAVNOST

RAZRED

IZVAJALEC

 

Ekskurzije

vsi

 

 

Zotter Schokoladen Avstrija

1. J, 1. B

Ahčin M.

 

 

Ekskurzija

 2.J, 3. J

Česen

 

Ekskurzija

1.H, 1.G

Prošek, Pirih

 

Ekskurzija

3.B, 1.O, 2.O

Šubic T.

 

Ekskurzija

4. B, 5.BD, 4.BD,

 Šubic V.

 

Ekskurzija

2.B, 1.I, 3.I

Polajnar

 

Ekskurzija

 2.GHK

Bešter

 

Ekskurzija -Primorska

1.C, 1.Č

Kavčič

 

Ekskurzija -Dolenjska

2.Č, 3.C

Urankar

 

Ekskurzija -Primorska

3.Č, 4.ČD

Skoberne

 

Ekskurzija -Dolenjska

4.Č, 5.ČD

Kolenc

 

Ekskurzija -Primorska

1.E, 1.D, 1.F

Kunstelj, Šink

 

Ekskurzija -Prekmurje

2.F, 3.F 3.E, 3.D

Celar

 

Ekskurzija -Avstrija

4.F, 5.FD, 4.FD

Romšek

 

Modraže

1.N

Kleč, Zupanc

 

Solčavsko

3.N

Vovk

 

Vodenje po vodi in jamah

4.N

Križnar

JUNIJ

DATUM

DEJAVNOST

RAZRED

IZVAJALEC

12.

nagradni izlet

 

Urh

6.

športni dan

 

Markun

 

 

Metode učenja

 

NPI

2.SPI

1.SSI

2.SSI

Rant in učitelji

 

Knjižnično – informacijska znanja

1.NPI

Simjanovski

 

Zdravstvena vzgoja

1.NPI

1.SPI

1.SSI

3.SSI

4.SSI

 

 

Karierna mapa

Vsi razen

5.PTI

 

 

Vzgoja za sobivanje

SSI

PTI

 

 

Proste izbirne vsebine

2.SPI

1.in 3. SSI

 

 

Izbirna kulturna dejavnost

4. SSI

5.PTI