Interesne dejavnosti


SEPTEMBER

DATUM

DEJAVNOST

RAZRED

IZVAJALEC

5.

Sprejem prvih letnikov

vsi

Fričovsky

10. - 12.

Naravoslovni tabor  CŠOD Bohinj

2. N

Peternelj

12. – 14.

Naravoslovni tabor  CŠOD Bohinj

2. Č, 2. BF

Peternelj

29.

Športni dan - pohod

vsi

D. Celar

 

OKTOBER

DATUM

DEJAVNOST

RAZRED

IZVAJALEC

 

Film

1. SPI, SSI

2. SPI

Koren

24., 25.

Projektni dnevi -izbirno

izbirno

učitelji

 

Proj. dan

izbirno

Čimžar

sobota

Ekskurzija, sejem Komenda

2.C

Selan

23.

Ekskurzija

2.N

Ausec

 

NOVEMBER

DATUM

DEJAVNOST

RAZRED

IZVAJALEC

22.

Varna raba interneta

1. letniki

Fričovsky

30.

Kulturni dogodek na šoli – dobrodelni večer

1. SSI

1.SPI

4. PTI

Koren

 

DECEMBER

DATUM

DEJAVNOST

RAZRED

IZVAJALEC

 

Parlament

4. SSI

5. PTI

Logar

 

JANUAR

DATUM

DEJAVNOST

RAZRED

IZVAJALEC

 

opera

3. SSI

Koren

17.

športni dan

vsi

Čimžar

 

Informativa

4. SSI

5. PTI

Fričovsky

 

FEBRUAR

DATUM

DEJAVNOST

RAZRED

IZVAJALEC

 

Gledališče

3 SPI

2 SSI

4 PTI

Koren

 

Prešernov dan

2.,3.,4. SSI,

2.,3.SPI

vsi NPI

 

15., 16.

Informativni dan

4. SSI

-

 

MAREC

DATUM

DEJAVNOST

RAZRED

IZVAJALEC

15.

Flora - ekskurzija

2.DE

Kunstelj

 

Sejem Pordenone

4.F, 4.FD, 5.FD

m. Celar

 

APRIL

DATUM

DEJAVNOST

RAZRED

IZVAJALEC

 

Šolski okoliš – učna pot

3. SSI

Logar

23. in 24. 4.

projektni dnevi - izbirno

izbirno

učitelji

 

Ekskurzija- tujina

izbirno

 

 

Projektna ekskurzija Tehnični muzej Muenchen

izbirno

Kralj

 

MAJ

DATUM

DEJAVNOST

RAZRED

IZVAJALEC

7.

Ekskurzije

vsi

 

 

Zotter Schokoladen Avstrija

1. J, 1. B

 

 

Ekskurzija -Šumi

 2.J, 3. J

 

 

Ekskurzija –Kr. rovi

1.H, 1.G

Frlic

 

Ekskurzija Droga

2.NPI

Bešter

 

Ekskurzija- Lj. ml.

3.B, 4.BD

 

 

Ekskurzija- P. Ptuj

4. B, 5.BD,

 

 

Ekskurzija - Vipava

2.B, 1.I, 2.I, 3.I

 

 

Ekskurzija Kamnik

1.O,2.O,3.O

Mavrin

 

Ekskurzija -Primorska

1.C, 1.Č

Kavčič

 

Ekskurzija -Štajerska

2.Č,

Jagodic

 

Ekskurzija -Dolenjska

3.Č, 3.C

Urankar

 

Ekskurzija –modul TNP

4.Č, 5.ČD, 4.ČD

Kolenc

 

Ekskurzija -Primorska

1.E, 1.D, 1.F, 2. F

Smole

 

Ekskurzija -Štajerska

3.F 3.E, 3.D

Šink

 

Modraže

1.N

Vovk

 

Solčavsko

3.N

Križnar

 

Vodenje po vodi in jamah

4.N

Logar

17.

Slovo zaklj. letnikov

3.SSI

Fričovsky

 

JUNIJ

DATUM

DEJAVNOST

RAZRED

IZVAJALEC

11

športni dan

 

Čalič

17

nagradni izlet

 

Logar

 

Metode učenja

 

NPI

2.SPI

1.SSI

2.SSI

Rant in učitelji

Knjižnično – informacijska znanja

1.NPI

Simjanovski

Zdravstvena vzgoja

1.NPI

1.SPI

1.SSI

3.SSI

4.SSI

 

Karierna mapa

Vsi razen

5.PTI

 

Vzgoja za sobivanje

SSI

PTI

 

Proste izbirne vsebine

2.SPI

1.in 3. SSI

 

Izbirna kulturna dejavnost

4. SSI

5.PTI

 

Nadaljnje izobraževanje

4.SSI

Fričovsky