Interesne dejavnosti


SEPTEMBER

DATUM

DEJAVNOST

RAZRED

IZVAJALEC

5.

Sprejem prvih letnikov

vsi

Fričovsky

12. - 14.

Naravoslovni tabor  CŠOD Bohinj

2. N

Peternelj

14. – 16.

Naravoslovni tabor  CŠOD Bohinj

2. Č, 2. BF

Peternelj

24.

Športni dan - pohod

vsi

T. Ravnikar

 

OKTOBER

DATUM

DEJAVNOST

RAZRED

IZVAJALEC

 

Film

1., 2. SPI

1. SSI

Koren

27., 28.

Projektni dnevi -izbirno

izbirno

učitelji

 

Ekskurzija, sejem Komenda

2.C

Strniša

 

NOVEMBER

DATUM

DEJAVNOST

RAZRED

IZVAJALEC

10.

Varna raba interneta

1. letniki

Fričovsky

25.

Kulturni dogodek na šoli – dobrodelni večer

1. NPI

1., 3. SSI

4. PTI

Jazbinšek

 

DECEMBER

DATUM

DEJAVNOST

RAZRED

IZVAJALEC

22.

Kulturni dogodek ob Božiču

1., 2 NPI

vsi SPI

2., 3.,4. SSI

Koren

 

Parlament

4. SSI

5. PTI

Kalamar

Simjanovski

 

JANUAR

DATUM

DEJAVNOST

RAZRED

IZVAJALEC

 

Opera ali balet

3. SSI

Koren

18.

Ekskurzija 2. N

2. N

Ausec

19.

Športni dan

vsi

Čimžar

27.

Informativa

4. SSI

5. PTI

Fričovsky

 

FEBRUAR

DATUM

DEJAVNOST

RAZRED

IZVAJALEC

 

Gledališče

3 SPI

2 SSI

4 PTI

Koren

10., 11.

Informativni dan

4. SSI

-

 

MAREC

DATUM

DEJAVNOST

RAZRED

IZVAJALEC

 

Kulturni dogodek na šoli – glasbeni večer

2. NPI

2.SSI

Jerše

 

Flora

2.DE

Smole

 

APRIL

DATUM

DEJAVNOST

RAZRED

IZVAJALEC

 

Šolski okoliš – učna pot

3. SSI

Logar

18., 19.

Projektni dnevi - izbirno

izbirno

učitelji

 

Ekskurzija- tujina

izbirno

Logar

 

Ekskurzija Tehnični muzej Muenchen

izbirno

Kralj

 

MAJ

DATUM

DEJAVNOST

RAZRED

IZVAJALEC

4.

Ekskurzije

vsi

 

 

Zotter Schokoladen Avstrija

1. J, 1. B

Ahčin M.

 

 

Ekskurzija

 2.B, 1. I,

2. I, 3. I

Prošek

 

Ekskurzija

1.H, 2.H

Česen

 

Ekskurzija

3.B, 4.BD, 1.O, 2.O

Šubic T.

 

Ekskurzija

4. B, 5.BD

 Šubic V.

 

Ekskurzija

2. J, 3.J

Frlic

 

Ekskurzija -Štajerska

1.C, 1.Č

Urankar

 

Ekskurzija -Dolenjska

2.Č, 4.ČD

Skoberne

 

Ekskurzija -Primorska

3.C, 3.Č

Kavčič

 

Ekskurzija -Štajerska

4.Č, 5.ČD

Strniša

 

Ekskurzija -Primorska

1.E, 1.D, 1.F

Kunstelj

 

Ekskurzija -Štajerska

2.F, 3.E, 3.D

Erjavec

 

Ekskurzija -Hrvaška

4.F, 5.FD

Romšek

 

Ekskurzija -Primorska

 3.F, 4.FD

Jerič Štefe

 

Modraže

1.N

Kastelic Švab

 

Solčavsko

3.N

Vovk

 

Vodenje po vodi in jamah

4.N

Logar

 

Ekskurzija

1.GK, 2.GK

Rant

 

JUNIJ

DATUM

DEJAVNOST

RAZRED

IZVAJALEC

13.

Nagradni izlet

 

Kalamar

7.

Športni dan

 

Markun

 

 

 

 

Metode učenja

 

NPI

2.SPI

1.SSI

2.SSI

Rant in učitelji

 

Knjižnično – informacijska znanja

1.NPI

Simjanovski

 

Zdravstvena vzgoja

1.NPI

1.SPI

1.SSI

3.SSI

4.SSI

 

 

Karierna mapa

Vsi razen

5.PTI

 

 

Vzgoja za sobivanje

SSI

PTI

 

 

Proste izbirne vsebine

2.SPI

1.in 3. SSI

 

 

Izbirna kulturna dejavnost

4. SSI

5.PTI