Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

3. ura ŠVZ


Koordinator: David Celar

Izvedba 3. ure športne vzgoje v obliki prosto izbirnih športnih dejavnosti za dijake je dobra priložnost, da imajo dijaki priložnost izbrati sebi primerno aktivnost.

Dijaki imajo možnost, da sami načrtujejo, kdaj bodo v šolskem letu določene dejavnosti sodelovali in uspešno opravili število predpisanih ur 3. ure športne vzgoje (to je 35 ur/točk). Koordinator bom dijake tekom celotnega šolskega leta obveščal o načrtovanih aktivnostih, poleg tega pa bodo pravočasno obveščeni z objavo na oglasni deski.

Prijave na dejavnosti bodo potekale osebno v kabinetu športne vzgoje pri koordinatorju Davidu Celarju.

Dijaki, ki do konca šolskega leta ne bodo opravili celotnega fonda izbirnih vsebin 3. ure športne vzgoje, ne bodo uspešno zaključili letnika.

V primeru, da bi pouk zaradi ukrepov zoper covid-19 potekal v drugi obliki, bomo dijake o načinu in izvedbi tretje ure švz pravočasno obvestili.

Dijaki prvih letnikov (1.B, 1.F, 1.Č, 1.L, 1.M in 1.N) imajo tretjo uro ŠVZ, v letošnjem šolskem letu, v rednem urniku.

Več informacij najdete v prilogi.