Učitelji


Seznam učiteljev

 

Govorilne ure za starše

Govorilne ure za dijake

Kontakt

Jure AUSEC

fizika

Sreda, 8.10-8.55

Ponedeljek, 12.20-13.05

jure.ausecping@bc-naklopong.si

04 277 21 32

Urška BERCE

matematika

Torek, 9.00-9.45

Sreda, 12.20-13.05

urska.berceping@bc-naklopong.si

04 277 21 32

Bernarda BOŽNAR

geografija, vodja gimnazije

Sreda, 9.00-9.45 

Torek, 14.00-14.45

bernarda.boznarping@bc-naklopong.si

04 277 21 30

Špela CAMLEK

slovenščina

Četrtek, 8.10-8.55

Ponedeljek, 12.20-13.05

spela.camlekping@gmailpong.com

04 277 21 29

David CELAR

športna vzgoja

Torek, 8.10-8.55

Četrtek, 13.10-13.55

david.celarping@bc-naklopong.si

04 277 21 38

Neža ČIMŽAR

športna vzgoja

Sreda, 9.00-9.45

Torek, 13.10-13.55

neza.cimzarping@bc-naklopong.si

04 277 21 38

Barbara  DEBELJAK RUS

psihologija

Torek, 9.00-9.45

Torek, 14.00-14.45

barbara.debeljakping@guest.arnespong.si

04 277 21 30

Robert HORVAT

informatika

Torek, 9.00-9.45

Torek, 14.00-14.45

robert.horvatping@bc-naklopong.si

04 277 21 35

Marija JERŠE

slovenščina, razredničarka 3. L

Ponedeljek, 9.00-9.45

Sreda, 12.20-13.05

marija.jerseping@bc-naklopong.si

04 277 21 29

Andraž KALAMAR

sociologija, zgodovina

Četrtek, 9.00-9.45

Torek, 11.20-12.05

andraz.kalamarping@bc-naklopong.si

04 277 21 30

Marjetka KASTELIC ŠVAB

biologija, biotehnologija, mikrobiologija, razredničarka 1. L

Torek, 9.00 – 9.45

Torek, 12.20 – 13.05

meta.kastelicping@bc-naklopong.si

04 277 21 34

Urska KLEČ

biologija

Petek, 8.10-8.55

Ponedeljek, 13.10-13.55

urska.klecping@bc-naklopong.si

04 277 21 21

Maja KOLAR

kmetijstvo

 

 

maja.kolar.3kping@gmailpong.com

04 277 21 17

Marcela KOREN

slovenščina

Sreda, 9.00-9.45

Četrtek, 12.20-13.05

marcela.korenping@bc-naklopong.si

04 277 21 29

Jana KORITNIK

nemščina

Ponedeljek, 8.10-8.55

Ponedeljek, 11.20-12.05

jana.stupnikarping@gmailpong.com

04 277 21 31

Marko S. K. KRALJ

fizika, informatika

Sreda, 8.10-8.55

Ponedeljek, 12.20-13.05

marko.kraljping@bc-naklopong.s

04 277 21 42i

Borut LAZAR

biologija, biotehnologija, razrednik 4. M

Ponedeljek, 9.00-9.45

Sreda, 12.20-13.05

borut.lazarping@bc-naklopong.si

04 277 21 34

Mojca LOGAR

zgodovina, razredničarka 1. M

Torek, 9.45-10.30

Torek, 13.10-14.00

mojca.logarping@bc-naklopong.si

04 277 21 30

Brigita MARKUN

športna vzgoja

Sreda, 8.10-8.55

Torek, 12.20-13.05

brigita.markunping@bc-naklopong.si

04 277 21 38

Ana MIRTIČ kemija Petek, 9.00-9.45 Sreda, 14.00-14.45

anagartnar@gmail.com

04 277 21 42

Nina MODRIJAN

slovenščina, razredničarka 2. L

Ponedeljek, 9.00-9.45

Sreda, 12.20-13.05

nina.modrijanping@bc-naklopong.si

04 277 21 29

Tadeja POLAJNAR

Laboratorijske vaje

Petek, 9.00-9.45

Sreda, 11.20-12.05

tadeja.polajnarping@bc-naklopong.si

04 277 21 33

Darja RAVNIHAR

nemščina, razredničarka 3. M

Ponedeljek, 9.00-9.45

Ponedeljek, 13.10-13.55

darja.ravniharping@bc-naklopong.si

04 277 21 31

Sabina SMOLEJ

angleščina, razredničarka 2. M

Sreda, 9.45-10.30

Ponedeljek, 12.20-13.05

sabina.smolejping@bc-naklopong.si

04 277 21 31

Tatjana ŠUBIC

laboratorijske vaje

Četrtek, 9.45-10.30

Četrtek, 10.30-11.15

tatjana.subicping@bc-naklopong.si

04 277 21 15

Irena ŠUBIC JELOČNIK

angleščina

Torek, 8.10-8.55

Sreda, 13.10-13.55

irenasjping@t-2pong.net

04 277 21 31

Urška TERAN RAVNIKAR

športna vzgoja

Četrtek, 9.00-9.45

Torek, 12.20-13.05

urska.teranping@bc-naklopong.si

04 277 21 38

Boris URH

likovna umetnost

Torek, 9.00-9.45

Ponedeljek, 12.20-13.05

boris.urhping@bc-naklopong.si

04 277 21 30

Mateja VALJAVEC

matematika, razredničarka 4. L

Četrtek, 8.10-8.55

Ponedeljek, 12.20-13.05

mateja.valjavecping@bc-naklopong.si

04 277 21 32

Simona Duška ZABUKOVEC

angleščina

Ponedeljek, 9.00-9.45

Ponedeljek, 13.10-13.55

simona.zabukovec1ping@gmailpong.com

04 277 21 31

Anita ZUPANC

 

 

anita.zupancping@bc-naklopong.si

04 277 21 42

Lenka ŽIGON

kemija

Sreda, 8.10-8.55

Ponedeljek, 13.10-13.55

milica.slatinek-zigonping@bc-naklopong.si

04 277 21 42

Sandra ŽVAGEN

angleščina

Torek, 8.10-8.55

Sreda, 13.10-13.55

sandra.zvagenping@bc-naklopong.si

04 277 21 31