Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Splošna matura


Mateja Valjavec, tajnica splošne mature

e-pošta: mateja.valjavec@bc-naklo.si

uradne ure: sreda od 10.25 do 11.10  

povezava: RIC

Splošno o maturi : Maturitetni predmeti

Maturitetna pravila: Maturitetna pravila

Koledar splošne mature: Koledar 2020/21

Maturitetni obrazci: Obrazci

Izpitna pravila: Pisni in ustni izpit

 
Splošna matura, spomladanski izpitni rok 231