Dijaška skupnost
Iz pravilnika dijaške šolske skupnosti

SPLOŠNE DOLOČBE

2. člen

Dijaška skupnost  BC-Naklo-srednja šola je javna stanovska organizacija, ki deluje v interesu vseh dijakov šole in se lahko vključuje tudi v druge dijaške skupnosti in organizacije.

AKTIVNOSTI DIJAŠKE SKUPNOSTI BC-NAKLO-SREDNJA ŠOLA

Dijaška skupnost je aktivna na dveh področjih:

Predsednica Dijaške skupnosti je ..................

Namestnik: ......................

Predstavnik Dijaške skupnosti v šolskem skladu: .....................

Predstavnika dijaške skupnosti v Svetu zavoda: ..................... in .....................


 

Tadeja Fričovsky, mentorica dijaške skupnosti