Dijaška skupnostDijaška izkaznica


Iz pravilnika dijaške šolske skupnosti

SPLOŠNE DOLOČBE

2. člen

Dijaška skupnost  BC-Naklo-srednja šola je javna stanovska organizacija, ki deluje v interesu vseh dijakov šole in se lahko vključuje tudi v druge dijaške skupnosti in organizacije.

AKTIVNOSTI DIJAŠKE SKUPNOSTI BC-NAKLO-SREDNJA ŠOLA

Dijaška skupnost je aktivna na dveh področjih:

Predsednik Dijaške skupnosti je Amadej Milost.

Namestnik: Gregor Jakelj.

Predstavnik dijaške skupnosti v šolskem skladu in Svetu zavoda: Amadej Milost.


 

 

Tadeja Fričovsky, mentorica dijaške skupnosti