Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Reportaže


/ :

Praktično izobraževanje dijakov v Estoniji

projekt Erasmus+ »SPI«

V času od 29. 5. do 8. 6. 2016 je ekipa dijakov smeri naravovarstveni in hortikulturni tehnik (Maša Rajaković, Tiana Hozjan, Jagoda Štilec, Martina Jelovčan, Manca Jerala, Gašper Hrkač, Matic Mubi, Gašper Urana), v spremstvu učiteljev Mojce Logar in Jureta Ausca, opravljala praktično izobraževanje na srednji šoli Luua Metsanduskool (Forestry school). Aktivnosti so bile organizirane v obliki praktičnega pouka na šoli in na terenu - spoznali so gozdne učne poti, parke na šoli in v okolici, delo v arboretumu, opravljali vzdrževalna dela v parku ali na parkovni infrastrukturi, nove tehnike zasajanja rastlin in izdelovanje šopkov. Praktični pouk je zajemal interpretacijo narave, spoznavanje hortikulturnih vsebin in gozdarske vsebine. Učitelja sta sodelovala pri vseh aktivnostih.

Povezava na spletno stran projekta: http://www.bc-naklo.si/projekti/mednarodne-izmenjave/dijaki/krepimo-sodelovanje-z-delodajalci-in-ustvarjamo-nove-priloznosti-na-podrocju-poklicnega-izobrazevanja/estonija-2016/