Vpis


VPIS V SREDNJO ŠOLO - NOV ROK ZA VPIS

Spoštovani,

Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport je objavilo nov rokovnik za vpis v srednje šole.

 

Rok za oddajo PRIJAVNICE ZA VPIS V 1. LETNIK srednje šole je: 11. 5. 2020.

 

Prijavnico (v kolikor je še niste) pošljite izpolnjeno in podpisano po običajni pošti (pošljite priporočeno/ prosimo, da ne pošiljate s povratnico) na naslov:

BC Naklo - Srednja šola

Šolska svetovalna služba

Strahinj 99

4202 Naklo

 

ali

pa jo skenirajte oz. fotografirajte (da bo čitljiva) in pošljite na elektronski naslov šolske svetovalke: tadeja.fricovskyping@bc-naklopong.si. Svetovalka vam bo odgovorila, ko bo prejela vašo pošto, da potrjuje prejem prijavnice.

 

Prazno prijavnico lahko najdete tudi tukaj: prazna prijavnica.

 

Kakšen je nov rokovnik za vpis si lahko preberete tukaj: rokovnik.

 

O terminu in načinu vpisa boste obveščeni po običajni pošti najkasneje do 24. 6. 2020.

 

Rok za vpis v PTI (3+2) programe ostaja nespremenjen: rok za oddajo prijavnice je 18. 5. 2020.

Prijavnica za vpis v PTI programe je enaka kot za vpis v 1. letnik srednje šole (lahko jo najdete zgoraj) in jo prav tako pošljete na šolo ali po običajni pošti (priporočeno) ali skenirano izpolnjeno in podpisano prijavnico (lahko tudi fotokopirano – čitljivo) na e-naslov: tadeja.fricovskyping@bc-naklopong.si .

 

Vse dodatne informacije o vpisu lahko dobite tudi po telefonu:

070 464 747 (Tadeja Fričovsky, pedagoginja).

 

                                                                                                    Lep pozdrav, Tadeja Fričovsky

Strahinj, 20. 4. 2020                                                                                          
Nov program - MEHANIK KMETIJSKIH IN DELOVNIH STROJEV
Rokovnik za vpis v šolskem letu 2020/2021

Vljudno Vas vabimo da nas obiščete:

- na dan poklicev, v četrtek 14. 11. 2019 ob 17.00

- na dan gimnazije, v četrtek 21. 11. 2019 ob 17.00

- v času informativnih dni, v petek, 14. 2. 2020, ob 9. in 15. uri ter v soboto, 15. 2. 2020, ob 9. uri.

Pripravljamo zanimive predstavitve programov, potekal pa bo tudi voden ogled po šoli. Več informacij: spletna stran šolske svetovalne službe ali 04 277 21 24 (Tadeja Fričovsky)

 

Splošni izobraževalni program: 
GIMNAZIJA

Poklicni in strokovno tehniški izobraževalni programi: 
KMETIJSTVO, ŽIVILSTVO in PREHRANA, HORTIKULTURA, NARAVOVARSTVO

 

ROKOVNIK ZA VPIS V ŠOLSKO LETO 2020/2021

Informativni dnevi v srednjih šolah in dijaških domovih

14. 2. 2020,  ob 9. uri ter 15. uri

in 15. 2. 2020,  ob 9. uri

Prijavljanje za vpis v SŠ

2. 4. 2020

 

Analiza prijav in svetovanje učencem o morebitnem prenosu prijave za vpis na drugo srednjo šolo

 

do 23. 4. 2020

Morebitni prenosi prijav za vpis v SŠ

do 23. 4. 2020

Obveščanje prijavljenih kandidatov o morebitnih omejitvah vpisa

do 27. 5. 2020

Prijavljanje za vpis v programe poklicno-tehniškega izobraževanja

do 18. 5. 2020

Morebitni prenosi prijav za vpis v programe poklicno-tehniškega izobraževanja

8. 6. 2020

Prinašanje dokumentov za vpis v srednje šole in vpis na šolah brez omejitve

od 16. 6. 2020, do vključno  19. 6. 2020 (do 14. ure)                         

(VABILO Z VAŠIM  TERMINOM PREJMETE  PO POŠTI NA DOM)

Objava rezultatov 1. kroga izbirnega postopka, seznanitev kandidatov, ki niso bili uspešni v 1. krogu izbirnega postopka, z možnostmi v 2. krogu in razdelitev ustreznih gradiv.

19. 6. 2020, do 15. ure

Prijava za 2. krog izbirnega postopka

 do 24. 6. 2020, do 15. ure

Vpis kandidatov, ki so bili uspešni v 2. krogu izbirnega postopka

Do 30. 6. 2020, do 14. ure

(rezultati 2. kroga bodo znani 29. 6. 2020, do 15. ure)

Prinašanje dokumentov za vpis v programe poklicno-tehniškega izobraževanja ter vpis

do 8. 7. 2020

Vpis na srednjih šolah, ki imajo še prosta mesta

do 31. 8. 2020

 
FOTO ZGODBA IZ preteklih INFORMATIVNIH DNI

Poglejte tukaj! 
UTRINKI IZ PRETEKLIH INFORMATIVNIH DNI