Vpis


Informativni dnevi na Biotehniškem centru Naklo

Drage učenke, dragi učenci, spoštovani starši!

Vljudno Vas vabimo, da nas obiščete v času informativnih dni. Za Vas bomo pripravili predstavitve 

Pripravljamo zanimive predstavitve programov, potekal pa bo tudi voden ogled po šoli. Več informacij: spletna stran šolske svetovalne službe ali 04 277 21 24 (Tadeja Fričovsky)

Povabilo na informativne dneve, ki so ga pripravili dijaki – avdio posnetek


Splošni izobraževalni program:
GIMNAZIJA

Poklicni in tehniški izobraževalni programi: 
GOSPODINJSTVO, KMETIJSTVO, ŽIVILSTVO, HORTIKULTURA, NARAVOVARSTVO
Rokovnik za vpis v šolsko leto 2018/2019

Informativni dnevi v srednjih šolah in dijaških domovih

15. 2. 2019,  ob 9. uri ter 15. uri

in 16. 2. 2019,  ob 9. uri

Prijavljanje za vpis v SŠ

2. 4. 2019

 

Analiza prijav in svetovanje učencem o morebitnem prenosu prijave za vpis na drugo srednjo šolo

 

do 23. 4. 2019

Morebitni prenosi prijav za vpis v SŠ

do 23. 4. 2019

Obveščanje prijavljenih kandidatov o morebitnih omejitvah vpisa

do 29. 5. 2019

Prijavljanje za vpis v programe poklicno-tehniškega izobraževanja

do 17. 5. 2019

Morebitni prenosi prijav za vpis v programe poklicno-tehniškega izobraževanja

6. 6. 2019

Prinašanje dokumentov za vpis v srednje šole in vpis na šolah brez omejitve

od 18. 6. 2019, do vključno  21. 6. 2019 (do 14. ure)                         

(VABILO Z VAŠIM  TERMINOM PREJMETE  PO POŠTI NA DOM)

Objava rezultatov 1. kroga izbirnega postopka, seznanitev kandidatov, ki niso bili uspešni v 1. krogu izbirnega postopka, z možnostmi v 2. krogu in razdelitev ustreznih gradiv.

21. 6. 2019, do 15. ure

Prijava za 2. krog izbirnega postopka

 do 26. 6. 2019, do 15. ure

Vpis kandidatov, ki so bili uspešni v 2. krogu izbirnega postopka

Do 2. 7. 2019, do 14. ure

(rezultati 2. kroga bodo znani 28. 6. 2019, do 15. ure)

Prinašanje dokumentov za vpis v programe poklicno-tehniškega izobraževanja ter vpis

do 8. 7. 2019

Vpis na srednjih šolah, ki imajo še prosta mesta

do 30. 8. 2019

 
FOTO ZGODBA IZ preteklih INFORMATIVNIH DNI

Poglejte tukaj! 
UTRINKI IZ PRETEKLIH INFORMATIVNIH DNI