Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Reportaže


/ :

Naravovarstveni tehniki predstavili OVE na OŠ Naklo

Dijaki 2. letnika programa naravovarstveni tehnik so v ponedeljek, 12. 12. 2016, predstavili obnovljive vire energije devetošolcem osnovne šole Naklo. Pripravili so aktivne delavnice, na katerih so spoznavali potencial Sonca, vetra, vode, lesne biomase in biogoriv. Učenci so preko poskusov reševali zadane naloge, dijaki pa so jim nudili pomoč in tudi ocenili njihovo delo. Najboljše skupine so prejele tudi nagrado - piškote, ki so jih spekli dijaki, ki se izobražujejo za poklic peka. 

Učenci so že pred obiskom dijakov merili temperaturo in vlago v šolskih prostorih, meritve pa so se naučili tudi računalniško obdelati in ovrednotiti. Pri tem so jim prav tako pomagali dijaki 2. N. 

Aktivnost je bila del projekta Zeleni watt, ki ga sofinancira Borzen. Sodelovanje je bilo zelo zanimivo in poučno tako za učence kot dijake, zato si podobnih projektov želimo tudi v prihodnje.

Mentorja: Bernarda Božnar in Jure Ausec