Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Reportaže


/ :

Znak kakovosti eTwinning

Erasmus+ KA2 projekt SLAVIT - Slovensko v naravoslovje treh dežel je prejel nacionalni znak kakovosti. Projekt je dijakom omogočal udeležbo na naravoslovnih delavnicah v Sloveniji, Avstriji in Italiji. Preko projekta so dijaki krepili medkulturne, jezikovne, naravoslovne, socialne in digitalne kompetence.

Nacionalna agencija CMEPIUS je takole ocenila projekt: "Spletna učilnica TwinSpace je bila zelo dobro umeščena v projekt in je služila kot arhiv nastalega gradiva v sklopu projekta. Iz spletne učilnice je razvidna dobra komunikacija med projektnimi partnerji ter enakovredno porazdeljene naloge. Uporabljena IKT orodja so ustrezna za izveden projekt in zelo primerna za starostno skupino dijakov. Projekt odlikuje pregledno urejena spletna učilnica. Projekt odlikuje dobro izvedena diseminacija ter končni rezultat projekta-nabor 6 večjezičnih  predlogov delavnic in slovarček."

Čestitamo vsem gimnazijcem in učiteljem, ki so sodelovali pri izvedbi tega mednarodnega projekta. Več o projektu SLAVIT najdete na povezavi http://www.bc-naklo.si/projekti/mednarodni-projekti/erasmus/slavit/ .