Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Reportaže


/ :

Odstranjevanje invazivk

Dijaki 1.N in 2.D oddelka so se v času praktičnega pouka skupaj z učitelji mentorji odpravili v Ljubljano, natančneje v krajinski park Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib. V sodelovanju z Gozdarskim inštitutom Slovenije so v okviru projekta Life Artemis odstanjevali invazivne rastlinske vrste, ki so jih v prejšnjih akcijah popisali in za katere so strokovnjaki ocenili, da se pojavljajo v dovolj majhnem številu, da jih je še mogoče popolnoma odstraniti.

Po uvodnem predavanju so se dijaki razdelili v tri skupine in odstranjevali nedotike, barvilnice, amorfe, maackovo kosteničevje, pavlovnijo in nekatere druge vrste, na katere so naleteli ob poti. V akciji so odstranili mnogo invazivnih tujerodnih rastlin, zato lahko akcijo štejemo kot zelo uspešno.