Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Reportaže


/ :

Očistimo Kranj invazivk

Invazivne rastline so tujerodne vrste, ki se zelo hitro širijo, ter z tem škodujejo naravnim habitatom.

Danes smo se naravovarstveni tehniki in gimnazijci z Biotehničnega centra Naklo udeležili akcije »Očistimo Kranj invazivk«. Invazivke smo pulili ob potoku na območju med Suho in Predosljami. Mi smo se najbolj posvečali žlezavi nedotiki in drobnocvetni nedotiki, saj jo je bilo tam največ in nismo potrebovali organizirati odvoza. Obe invazivni rastlini se odstranjuje pred cvetenjem, saj s tem onemogočimo nastanek semen. Nedotika se namreč razmnožuje s semeni, ki se iz ploda dobesedno razstrelijo v vse smeri. Proces odstranjevanja invazivk je večletni proces in smiselno se ga je lotiti tam, kjer rastline še niso povsem prerasle ostale vegetacije. Z odstranitvijo invazivk damo prostor domorodnim vrstam.

V Sloveniji je zelo invaziven japonski dresnik in orjaška zlata rozga. Dresnik se razmnožuje z vsemi deli rastline, zato je potrebno izpuljene dele rastlin strokovno uničiti. Orjaška zlata rozga je zanimiva predvsem za čebelarje, saj omogoča pozno pašo čebel.

S prostovoljno akcijo smo pomagali naravnem okolju pri ohranjanju avtohtonih vrst. Prav je, da smo vsi pozorni na invazivne rastline in da s svojim prispevkom podpiramo akcije, kakršna je bila sedaj na območju Občine Kranj.

Lejla Ogris, naravovarstveni tehnik