Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Primeri PUD-a


NAČIN IZVEDBE PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA Z DELOM

Praktično usposabljanje z delom (PUD) izvajajo dijaki pri delodajalcih, v obliki delovnih akcij  in z vključevanjem dijakov v razvojne projekte.

Za ureditev prakse pri delodajalcih imamo na šoli organizatorko za PUD, ki poskrbi za dodelitev dijakov na domu najbližjemu ustreznemu delovišču. 

Organizatorka PUD-a: dr. Liliana Vižintin

e-mail: liliana.vizintinping@bc-naklopong.si 


PUD na mokrišču Planik

15. februarja 2012 se je 2. letnik programa naravovarstveni tehnik pridružil Zavodu za varstvo narave, OE Kranj v projektu WETMAN. Dijaki so z mokrišča odstranjevali vejevje, ki so ga v prejšnjih dneh z namenom preprečevanja mokrišča, posekali.

Mokrišče Planik skušajo ohraniti predvsem zaradi evropsko pomembne vrste orhideje loeselove grezovke.

Več o mokrišču Planik najdete na povezavi: www.wetman.si/o-pilotnih-obmocjih/planik


Kartiranje japonskega dresnika

Kartiranje invazivne rastline japonski dresnik okoli Bohinjskega jezera smo izvedli v sklopu mednarodnega projekta AMC Promo Bid v oktobru 2011 - pri naših aktivnostih se nam je pridružilo nekaj dijakov Slovenske gimanzije iz Celovca.

Več o projektu si preberite na povezavi: http://www.bc-naklo.si/index.php?id=amcpromobid

 

→ Nazaj na Program NT