Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Sodelujoči


Strokovni odbor

Andreja Ahčin, ravnateljica BC Naklo

Monika Rant, pomočnica ravnateljice BC Naklo

Andraž Kalamar, koordinator regijskih raziskovalnih aktivov


Organizacijski odbor

Monika Rant, Andraž Kalamar, Majda Kolenc Artiček, Jure Ausec, Rok Miščevič, Urška Simjanovski, Sanja Jazbinšek, Marta Skoberne, Majda Rekar, Demir Deljanin, Sonja Jerič Štefe

 


Strokovne komisije

SKLOP 1, BIOLOGIJA, EKOLOGIJA Z VARSTVOM OKOLJA

Borut Lazar, Biotehniški center Naklo

Špela Kočar, LEK, d. d.

Jaka Kranjc, Društvo Ekologi brez meja

 

SKLOP 2, Druga področja

dr. Evgen Benedik, Biotehniška in medicinska fakulteta UL

dr. Marina Pintar, Biotehniška fakulteta UL

dr. Vesna Miličić, Biotehniška fakulteta UL

Cecilija Krečič, Biotehniški izobraževalni center Ljubljana

 

SKLOP 3, GEOGRAFIJA ALI GEOLOGIJA, EKONOMIJA ALI TURIZEM

Nevenka Cigler, Geografsko društvo Gorenjske

mag. Zvonka Erce, Biotehniški center Naklo

Helena Fortič, Srednja gradbena, geodetska in okoljevarstvena šola Ljubljana

 

SKLOP 4, KEMIJA ALI KEMIJSKA TEHNOLOGIJA, VARNOST V CESTNEM PROMETU

mag. Robert Zadnik, Medobčinski inšpektorat in redarstvo Kranj

mag. Tomaž Ogrin, Institut Jožef Stefan

Marija Vidmar, Biotehniški izobraževalni center Ljubljana

 

SKLOP 5, MATEMATIKA ALI LOGIKA, RAČUNALNIŠTVO ALI TELEKOMUNIKACIJE

Mateja Sirnik, Zavod RS za šolstvo, OE Kranj

dr. Borut Werber, Fakulteta za organizacijske vede UM

Urška Berce, Biotehniški center Naklo

 

SKLOP 6, TEHNIKA ALI TEHNOLOGIJA, APLIKATIVNI INOVACIJSKI PROJEKTI, ELEKTROTEHNIKA, ELEKTRONIKA ALI ROBOTIKA

dr. Janez Bešter, Fakulteta za elektrotehniko UL

dr. Marjan Senegačnik, Fakulteta za organizacijske vede UM

dr. Maja Bračič Lotrič, Iskra Impuls d.o.o.

 

SKLOP 7, SLOVENSKI JEZIK ALI KNJIŽEVNOST, ETNOLOGIJA

Andreja Lampič, Biotehniški center Naklo

Katja Praprotnik, Muzeji radovljiške občine

Miha Zor, RTV Slovenija

 

SKLOP 8, ZGODOVINA ALI UMETNOSTNA ZGODOVINA, ARHITEKTURA ALI GRADBENIŠTVO

Marija Jerše, Biotehniški center Naklo

Helena Rant, Gorenjski muzej

Boris Urh, Biotehniški center Naklo

 

SKLOP 9, SOCIOLOGIJA

Lea Avguštin, Šola za ravnatelje

dr. Damijan Štefanc, Filozofska fakulteta UL

Aliana Moscatello, Biotehniški izobraževalni center Ljubljana

 

SKLOP 10, PSIHOLOGIJA

Breda Miščevič, upokojena psihologinja

Mateja Potočnik, OŠ Šenčur

Marija Dominko Gabor, Gimnazija Bežigrad

 

SKLOP 11, INTERDISCIPLINARNO

dr. Katarina Fidler, Lek, d.d.

mag. Tatjana Dolžan Eržen, Gorenjski muzej

Mojca Lebar, Gimnazija Bežigrad