Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Bralni klub


Radi beremo, še posebno knjige, ki se dotikajo tudi naravovarstvenih tem, o njih kramljamo, zraven jemo, gledamo filme….O prebranem in« pokramljanem« znamo tudi kaj lepega napisati.

Pridružite se nam.

Mentorica: Mojca Logar
_____________________________________________________________

Skrivnostno življenje čebel - tekst.

Skrivnostno življenje čebel - predstavitev.
_____________________________________________________________POROČILO (EKO)BRALNE ZNAČKE 2012/13

Letošnja tema (eko)bralnega krožka je gozd.


V 1. konferenci smo se prebirali dve knjigi z ekološko tematiko, prva knjiga je delo je delo dveh avtorjev, K. McKaya in J. Bonnina z naslovom Postani ekofaca, druga pa Gaja – nov pogled na življenje na Zemlji ter mladinskemu romanu, katerega dogajanje je prav tako postavljeno v gozd, D. Čatra z naslovom Pojdi z mano.

Naša srečanja so potekala v dveh delih, po eno šolsko uro, ponavadi smo se srečevali v knjižnici. Srečanja so potekala ob četrtkih, tretjo ali peto šolsko uro, glede na to, kdaj so imeli dijaki odmor za malico.

Srečali smo se dvanajstkrat. Dijaki, ki so obiskovali krožek: Tadeja Tomažič, Monika Osterman, Simona Ahačič, Andreja Šmitek (vse štiri 3. L), Petra Potočnik, Monika Kern, Teja Jenko (4. F), Jaka Jerala, Jerca Lunar in Polona Toman (vsi trije 1. L) in Anja Žerovnik (4. L).

                                                               Mentorica: Marija Jerše