Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Bralna značka


Bralna značka v šolskem letu 2021/22
BRALNA ZNAČKA V SREDNJI ŠOLI – ker radi beremo

V letošnjem šolskem letu (2020/21) smo v aktivu slovenistk zopet izvedle krožek Bralna značka v srednji šoli. Ustavila nas nista niti karantena niti zaprtje knjižnic. Za opravljanje bralne značke se je letos odločilo 51 dijakov BC Naklo – Srednja šola. Ob koncu leta jo je uspešno zaključilo 28 dijakov.

Uspešno so jo opravili naslednji dijaki in dijakinje:

 

Lara Prusnik (4. N), Anja Mušič (3. E), Andreja Zupan (3. J)

 

Lara Drakslar Tomc (1. I), Veronika Strlič (1. J), Kaja Ahačič, Marija Baša, Ivana Gavranić, Katja Kalan (vse 2. J), Teja Bogataj, Larisa Režen, Nika Uršič, Jerneja Potočnik Novak (vse 1. N), Jure Dovžan (2. F), Gaja Suhadolnik, Barbara Valter (obe 4. BD), Erika Mravlja, Tjaša Prevodnik, Anja Luznar, Pika Vučko, Katjuša Kalan (vse 1. M), Anja Purgar (2. M), Živa Juvan, Maša Mladič, Klara Primožič (vse 3. L), Ana Ivanc, Zala Lavttižar Žerjav, Pia Meze (vse 3. M).

 

Dijaki v programu NPI so morali prebrati 4 knjige – dve po lastni izbiri in dve s priporočilnega seznama. V programih SPI in SSI so morali prebrati 6 knjig – 3 po lastni izbiri in 3 s seznama priporočene literature. Dijaki v programu Gimnazija so morali prebrati 9 knjig – 3 s seznama priporočene literature in 6 po lastni izbiri.

Letos je bilo za vse bralke in bralce resnično težko šolsko leto, saj so bile knjižnice večino časa zaprte oz. je bila dosegljivost knjig močno otežena. Kljub vsem preprekam in obveznostim, ki so jih dijaki opravljali v okviru pouka na daljavo, pa so naše bralke in bralci vztrajali. Pogovor o knjigah z mentoricami je bil za marsikoga prijetna popestritev, knjige pa so marsikomu nudile uteho in pomoč. Izkazalo se je, da je knjiga prava prijateljica in da prava knjiga pride do človeka takrat, ko jo potrebuje.

Pri samostojni izbiri knjig se je zopet pokazalo, da dijaki raje posegajo po žanrski literaturi (npr. kriminalka/detektivka, ljubezenski roman, (znanstvena) fantastika). Zaradi tega smo se v aktivu tudi odločile, da dijake s seznamom priporočene literature spodbujamo k branju zahtevnejših del.

Vsem dijakom in dijakinjam, ki so se (tudi) letos z veseljem spuščali v različne svetove med platnicami in bili pri tem zelo uspešni, iskreno čestitamo.

AKTIV SLOVENISTK
Poročilo za leto 2019/2020
Branje ljudi notranje bogati in nam spreminja življenje. Življenje dobi neko novo dimenzijo, ker se lahko vživljamo v življenja drugih ljudi. Zaradi knjig bralci postajamo strpnejši, razsodnejši, bolj samozavestni, zato je čas s knjigo v roki, tudi če je to le v poletnih mesecih, neprecenljiv. Kot mentorica krožka verjamem Pavčkovim besedam: »če ne bomo brali, nas bo pobralo.« V letošnjem letu se mi je kot somentorica pridružila tudi učiteljica Špela Camlek, v naslednjem letu pa smo si zadale nalogo, da bomo bralno značko izvajale vse učiteljice slovenščine.

V šolskem letu 2016/2017 je krožek obiskovalo 10 dijakov, od tega jih je 7 bralno značko tudi v celoti opravilo, in sicer so to naslednje dijakinje:Lara Markelj, Nives Ambrožič, Ula Lavtar, Viktorija Peternel, Eva Gregori in Maša Repinc (vse 1. L) ter Hana Zupan iz 3.L.

Dijaki so po lastni izbiri prebrali 9 knjig različnih žanrov in jih nato predstavili mentorici in ostalim »značkarjem«. Največ del je govorilo o najstniški tematiki, precej je bilo tudi kriminalk in ljubezenskih romanov.


Poročilo za leto 2016/2017