Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Referati


Za vsako šolsko leto dijak zapiše in dokumentira osnovne informacije o svojih referatih, ki jih je naredil pri nekaterih programskih enotah. Ti podatki so:

• datum zagovora referata,

• ciljna publika,

• programska enota oziroma področje, v okviru katerega je bil izdelan referat,

• tema referata,

• ime in priimek mentorja.