Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Reportaže


/ :

Krkino priznanje

Tudi letos, 14. septembra, so dijaki Biotehniškega centra Naklo prejeli v Novem mestu Krkino priznanje za svoje raziskovalno delo z naslovom Ugotavljanje učinkovitosti delovanja antibiotikov po pretečenem roku uporabe.

Antibiotiki so ena pomembnih skupin zdravil, ki rešujejo mnoga življenja, saj nas lahko ozdravijo bolj ali manj nevarnih nalezljivih bakterijskih okužb. Pogosto pa se zgodi, da neuporabljene antibiotike prihranimo in jih vzamemo v primeru ponovne okužbe in to kar brez obiska zdravnika. Prepogosta in nepotrebna uporaba antibiotikov lahko povzroči, da bakterije kaj kmalu razvijejo odpornost oz. rezistenco na antibiotik. Posledično zmanjšujemo učinkovitost antibiotika, katerega razvoj zahteva dolga leta odkrivanj, raziskovanj in testov, preden le-ta pride v zdravniško prasko. Zato je tudi potrebno upoštevati, da neuporabljene ali stare antibiotike pravilno zavržemo. Nikakor jih ne smemo vržemo med navadne odpadke, vendar jih vrnemo v lekarno oziroma izročimo na pooblaščena zbirna mesta, kjer jih pravilno uničijo. Če jih ne zavržemo pravilno, povzročimo še več škode, saj se antibiotiki znajdejo širše v našem okolju, kjer vplivajo na mikrobiotsko stanje v naravi in postopoma omogočajo razviti bakterijam rezistentnost na določene antibiotike.

V raziskovalni nalogi so dijaki Liza Komar, Ana Koselj in Luka Kopač, pod mentorstvom mag. Marjetke Kastelic Švab, želeli ugotoviti  učinkovitost delovanja antibiotikov (zdravil) še po tem, ko jim je potekel rok uporabe. Postavili so hipotezo, da bo velika večina izbranih antibiotikov, kljub pretečenemu roku uporabe še vedno delovala. Za potrditev hipoteze so z metodami izolacije izolirali bakterije do čistih kultur iz vode in zemlje, jih uspeli v laboratoriju gojiti, rodovno identificirati s pomočjo morfoloških in biokemijskih lastnosti  ter opraviti difuzijske antibiograme 6-ih različnih antibiotikov, vsakega z  12-imi vzorci izoliranih bakterijskih kultur. Ugotovili so, da je večina antibiotikov raziskovanja še vedno zaviralno učinkovala na rast in razmnoževanje bakterij iz okolja, kljub pretečenemu roku uporabe, kar še dodatno potrjuje dejstvo, da je potrebno zavestno poskrbeti za pravilno odlaganje antibiotičnih zdravil. Danes komunalne čistilne naprave niso vedno sposobne prečistiti vsakršna nova zdravila, zato se ta lahko nenadzorovano preko komunalnih, predvsem pa bolnišničnih vod znajdejo v našem okolju.

Vir fotografije: arhiv Krka d. d.