Učitelji na srednji šoli


Andreja AHČIN

ravnateljica, svetnica

andreja.ahcinping@bc-naklopong.si, 04 277 21 19

GU za starše: po dogovoru

GU za dijake: po dogovoru


Miran AHČIN

učitelj praktičnega pouka strokovnih modulov živilstva

miran.ahcinping@bc-naklopong.si, 04 277 21 15

GU za starše: ponedeljek, 9.00–9.30

GU za dijake: sreda, 13.05–13.50


Jure AUSEC

učitelj fizike in strokovnih modulov naravovarstva, mentor, MEPI koordinator, razrednik 1. N

jure.ausecping@bc-naklopong.si, 04 277 21 32

GU za starše: torek, 9.00–9.30

GU za dijake: četrtek, 12.15–13.00


Barbara BENEDIK

učiteljica angleščine in nemščine

barbara.benedikping@bc-naklopong.si, 04 277 21 31

GU za starše: petek, 9.00–9.30

GU za dijake: sreda, 12.15–13.00


Urška BERCE

učiteljica matematike, tajnica ŠMK za splošno maturo, razredničarka 3. M

urska.berceping@bc-naklopong.si, 04 277 21 32

GU za starše: četrtek, 8.10–8.55

GU za dijake: sreda, 12.15–13.00

GU za splošno maturo: ponedeljek, 9.00–9.45


Anja BERGANT

svetovalna delavka, koordinatorka za otroke s posebnimi potrebami in koordinatorka prehrane

anja.bergant@bc-naklo.si, 04 277 21 10

GU za starše: po dogovoru

GU za dijake: po dogovoru


Barbara BEŠTER

učiteljica praktičnega pouka strokovnih modulov živilstva, vodja aktiva, razredničarka 2. H

barbara.besterping@bc-naklopong.si, 04 277 21 15

GU za starše: četrtek, 9.50-10.35

GU za dijake: torek, 13.55–14.40


Bernarda BOŽNAR

učiteljica geografije in strokovnih modulov naravovarstva, svetnica, vodja gimnazije, koordinatorka SLAVIT

bernarda.boznarping@bc-naklopong.si, 04 277 21 30

GU za starše: četrtek, 9.00–9.45

GU za dijake: četrtek, 13.05–13.50


Špela CAMLEK

učiteljica slovenščine, mentorica

spela.camlekping@bc-naklopong.si, 04 277 21 29

GU za starše: četrtek, 9.00–9.45

GU za dijake: četrtek, 12.15–13.00


David CELAR

učitelj športne vzgoje, razrednik 1. DE

david.celarping@bc-naklopong.si, 04 277 21 38

GU za starše: sreda, 8.10–8.55

GU za dijake: torek, 13.05–13.50


Metka CELAR

učiteljica strokovnih modulov hortikulture, svetnica

metka.celarping@bc-naklopong.si, 04 277 21 27

GU za starše: petek, 9.00–9.30

GU za dijake: sreda, 13.05–13.50


Ljubo ČALIČ

učitelj športne vzgoje, razrednik 1. CIO

ljubo.calicping@bc-naklopong.si, 04 277 21 38

GU za starše: ponedeljek, 8.10–8.55

GU za dijake: četrtek, 12.15–13.00


Janja ČENČIČ GARTNER

učiteljica slovenščine, mentorica, UNESCO koordinatorica, vodja aktiva za slovenščino, razredničarka 3. N

janja.gartnerping@bc-naklopong.si, 04 277 21 29

GU za starše: sreda, 9.00–9.30

GU za dijake: ponedeljek, 12.15–13.00


Katja ČESEN

učiteljica praktičnega pouka strokovnih modulov živilstva, mentorica, vodja aktiva za živilstvo in prehrano

katja.cesenping@bc-naklopong.si, 04 277 21 15

GU za starše: torek, 9.00–9.30

GU za dijake: torek, 12.15–13.00


Neža ČIMŽAR

učiteljica športne vzgoje, koordinatorka Dijakom za varno mobilnost

neza.cimzarping@bc-naklopong.si, 04 277 21 38

GU za starše: torek, 8.10–8.55

GU za dijake: četrtek, 12.15–13.00


dr. Barbara DEBELJAK RUS

učiteljica psihologije, svetnica

barbara.debeljak@guest.arnes.si, 04 277 21 30

GU za starše: torek, 8.10–8.55

GU za dijake: torek, 13.05–13.50


Mira DOLENC

učiteljica biologije in strokovnih modulov s področja trajnostnega razvoja in podjetništva

mira.dolencping@bc-naklopong.si, 04 277 21 28

GU za starše: sreda, 9.00-9.45

GU za dijake: sreda, 13.05-13.50


Bojana DOLINAR

učiteljica slovenščine, mentorica, razredničarka 2. G

bojana.dolinarping@bc-naklopong.si, 04 277 21 29

GU za starše: petek, 8.10–8.55

GU za dijake: ponedeljek, 12.15–13.00


Ljuboslava ERJAVEC

učiteljica strokovnih modulov hortikulture, svetnica, razredničarka 4. BF

ljuba.erjavecping@bc-naklopong.si, 04 277 21 17

GU za starše: ponedeljek, 9.00–9.45

GU za dijake: ponedeljek, 13.05–13.50


Tadeja FRIČOVSKY

šolska svetovalka in pomočnica ravnateljice, svetnica, mentorica dijaške skupnosti

tadeja.fricovskyping@bc-naklopong.si, 04 277 21 24

GU za starše: po dogovoru

GU za dijake: po dogovoru


Kristina FRLIC

učiteljica praktičnega pouka strokovnih modulov živilstva, mentorica, razredničarka 1. H

kristina.frlic@bc-naklo.si, 04 277 21 33

GU za starše: četrtek, 9.00–9.30

GU za dijake: ponedeljek, 13.05–13.50


Veronika GORJANC

organizatorica praktičnega usposabljanja, svetnica

veronika.gorjancping@bc-naklopong.si, 04 277 21 28

GU za starše: po dogovoru

GU za dijake: po dogovoru


Ivana GROŠELJ

laborantka

ivana.groselj@bc-naklo.si, 04 277 21 46

GU za starše: po dogovoru

GU za dijake: po dogovoru


Robert HORVAT

učitelj strokovnih modulov računalništva in informatike, mentor, razrednik 2. ČF

robert.horvatping@bc-naklopong.si, 04 277 21 35

GU za starše: torek, 9.00–9.30

GU za dijake: ponedeljek, 11.10–11.55


Jaka JAGODIC

učitelj praktičnega pouka kmetijstva

jaka.jagodicping@bc-naklopong.si, 04 277 21 41

GU za starše: torek, 9.00–9.30

GU za dijake: torek, 13.05–13.50


Maja JARC

učiteljica matematike, svetovalka, tajnica ZI, organizatorica nadomeščanj

maja.jarcping@bc-naklopong.si, 04 277 21 32

GU za starše: sreda, 9.45–10.15

GU za dijake: ponedeljek, 13.05–13.50

GU za zaključni izpit: ponedeljek, 11.10–11.55


Sonja JERIČ ŠTEFE

učiteljica strokovnih modulov hortikulture, svetovalka, razredničarka 4. ČDFD

sonja.jericping@bc-naklopong.si, 04 277 21 27

GU za starše: torek, 9.00–9.30

GU za dijake: četrtek, 13.05–13.50


Marija JERŠE

učiteljica slovenščine, svetovalka, razredničarka 1. J

marija.jerseping@bc-naklopong.si, 04 277 21 29

GU za starše: petek, 9.00–9.45

GU za dijake: torek, 12.15–13.00


Andraž KALAMAR

učitelj zgodovine in sociologije, svetovalec, vodja aktiva za družboslovje, razrednik 1. L

andraz.kalamarping@bc-naklopong.si, 04 277 21 30

GU za starše: ponedeljek, 9.00–9.45

GU za dijake: četrtek, 13.05–13.50


Marko Sergej KAN KRALJ

učitelj fizike, mentor

marko.kraljping@bc-naklopong.si, 04 277 21 42

GU za starše: petek, 9.00–9.30

GU za dijake: četrtek, 13.05–13.50


mag. Marjetka KASTELIC ŠVAB

učiteljica biologije in biotehnologije, svetovalka, vodja aktiva za naravoslovje, razredničarka 4. L

meta.kastelicping@bc-naklopong.si, 04 277 21 34

GU za starše: petek, 8.10–8.55

GU za dijake: torek, 12.15–13.00


Ana KAVČIČ KARNIČAR

učiteljica strokovnih modulov kmetijstva, mentorica, razredničarka 2. K

ana.kavcicping@bc-naklopong.si, 04 277 21 17

GU za starše: ponedeljek, 9.00–9.30

GU za dijake: ponedeljek, 13.05–13.50


Urška KLEČ

učiteljica biologije

urska.klecping@bc-naklopong.si, 04 277 21 21

GU za starše: sreda, 9.50–10.35

GU za dijake: sreda, 13.05–13.50


Majda KOLENC ARTIČEK

učiteljica strokovnih modulov komunikacije in podjetništva, svetnica, vodja PUZ kmetijstva

majda.kolencping@bc-naklopong.si, 04 277 21 28

GU za starše: četrtek, 9.00–9.45

GU za dijake: četrtek, 12.15–13.00


mag. Maruška KORELC

učiteljica matematike, svetovalka, razredničarka 3. Č, vodja aktiva za matematiko

marusa.korelcping@bc-naklopong.si, 04 277 21 32

GU za starše: torek, 8.10–8.55

GU za dijake: petek, 12.15–13.00


Marcela KOREN

učiteljica slovenščine, svetovalka, razredničarka 2. J

marcela.korenping@bc-naklopong.si, 04 277 21 29

GU za starše: ponedeljek, 8.10–8.55

GU za dijake: torek, 13.05–13.50


Jana KORITNIK

učiteljica angleščine in nemščine, mentorica, vodja aktiva za tuje jezike, razredničarka 3. BF

jana.koritnikping@bc-naklopong.si, 04 277 21 31

GU za starše: sreda, 9.45–10.15

GU za dijake: torek, 11.10–11.55


Tina KRIŽNAR

učiteljica geografije, svetovalka

tina.kriznarping@bc-naklopong.si, 04 277 21 30

GU za starše: četrtek, 8.10–8.55

GU za dijake: sreda, 12.15–12.55


Nataša KUNSTELJ

učiteljica strokovnih modulov hortikulture in naravovarstva, svetnica, koordinatorka EKO šole, razredničarka 3. DE

natasa.kunsteljping@bc-naklopong.si, 04 277 21 27

GU za starše: sreda, 8.10–8.55

GU za dijake: petek, 13.05–13.50

 


Borut LAZAR

učitelj biologije, mentor

borut.lazarping@bc-naklopong.si, 04 277 21 34

GU za starše: sreda, 9.00–9.45

GU za dijake: sreda, 13.55–14.40


Mojca LOGAR

učiteljica geografije, zgodovine in strokovnih modulov naravovarstva, svetnica, koordinatorka PODVIG, razredničarka 4. M

mojca.logarping@bc-naklopong.si, 04 277 21 30

GU za starše: torek, 8.10–8.55

GU za dijake: ponedeljek, 13.55–14.40


Brigita MARKUN

učiteljica športne vzgoje, svetovalka, vodja aktiva za športno vzgojo, razredničarka 5. BD

brigita.markunping@bc-naklopong.si, 04 277 21 38

GU za starše: ponedeljek, 9.50–10.35

GU za dijake: sreda, 12.15–13.00


Darja MAVRIN

učiteljica strokovnih modulov živilstva in prehrane, svetnica, vodja PUZ živilstva in prehrane

darja.mavrinping@bc-naklopong.si, 04 277 21 42

GU za starše: petek, 9.00–9.45

GU za dijake: ponedeljek, 13.05–13.50


Rok MIŠČEVIČ

učitelj zgodovine in sociologije, razrednik 2. IO

rok.miscevicping@bc-naklopong.si, 04 277 21 30

GU za starše: petek, 9.00–9.30

GU za dijake: sreda, 13.05–13.50


dr. Nina MODRIJAN

učiteljica slovenščine, svetovalka, vodja aktiva za slovenščino

nina.modrijanping@bc-naklopong.si, 04 277 21 29

GU za starše: torek, 12.15–13.00

GU za dijake: sreda, 13.05–13.50


Barbara Orešnik

učiteljica praktičnega pouka živilstva

barbara.oresnikping@bc-naklopong.si, 04 277 21 15

GU za starše: četrtek, 9.00–9.30

GU za dijake: četrtek, 12.15–13.00


Joži PETERNELJ

učiteljica matematike, svetovalka, koordinatorka NA-MA poti, rzaredničarka 2. BN

jozi.peterneljping@bc-naklopong.si, 04 277 21 32

GU za starše: sreda, 9.00–9.45

GU za dijake: ponedeljek, 12.15–13.00


Tadeja POLAJNAR

učiteljica strokovnih modulov živilstva, svetovalka

tadeja.polajnarping@bc-naklopong.si, 04 277 21 33

GU za starše: ponedeljek, 9.00–9.30

GU za dijake: sreda, 12.15–13.00

 


Monika RANT

pomočnica ravnateljice, svetnica

monika.rantping@bc-naklopong.si, 04 277 21 25

GU za starše: po dogovoru

GU za dijake: po dogovoru


Darja RAVNIHAR

učiteljica nemščine, mentorica, koordinatorka Skills4life, razredničarka 1. M

darja.ravniharping@bc-naklopong.si, 04 277 21 31

GU za starše: četrtek, 7.20–8.05

GU za dijake: četrtek, 12.15–13.00


Tomo ROMŠEK

učitelj praktičnega pouka strokovnih modulov hortikulture in kmetijstva, mentor, razrednik 5. ČDFD

tomo.romsekping@gmailpong.com, 04 277 21 27

GU za starše: četrtek, 9.00–9.30

GU za dijake: četrtek, 13.05–13.50


Tilen SELAN

učitelj praktičnega pouka strokovnih modulov kmetijstva

tilen.selanping@bc-naklopong.si, 04 277 21 27

GU za starše: ponedeljek, 9.00–9.30

GU za dijake: petek, 12.15–13.00


Urška SIMJANOVSKI

knjižničarka, svetovalka

urska.simjanovskiping@bc-naklopong.si, 04 277 21 16

GU za starše: po dogovoru

GU za dijake: po dogovoru


Marta SKOBERNE

učiteljica strokovnih modulov kmetijstva, svetnica

marta.skoberneping@bc-naklopong.si, 04 277 21 17

GU za starše: torek, 9.00–9.45

GU za dijake: četrtek, 12.15–13.00


Marija SMOLE

učiteljica praktičnega pouka strokovnih modulov hortikulture, mentorica, razredničarka 2. CDE

mojca.smoleping@bc-naklopong.si, 04 277 21 27

GU za starše: petek, 9.00–9.30

GU za dijake: četrtek, 13.05–13.50


Sabina SMOLEJ

učiteljica angleščine, svetovalka

sabina.smolejping@bc-naklopong.si, 04 277 21 31

GU za starše: torek, 8.10–8.55

GU za dijake: sreda, 12.15–13.00


dr. Nataša ŠINK

učiteljica strokovnih modulov kmetijstva in hortikulture, svetnica, vodja aktiva za kmetijstvo in hortikulturo

natasa.sinkping@bc-naklopong.si, 04 277 21 27

GU za starše: ponedeljek, 11.10–11.55

GU za dijake: ponedeljek, 12.15–13.00


Saša ŠTERN

učiteljica biologije in gospodinjstva, svetovalka, razredničarka 3. CIO

sasa.sternping@bc-naklopong.si, 04 277 21 18

GU za starše: sreda, 8.10–8.55

GU za dijake: ponedeljek, 13.05–13.50


mag. Irena ŠUBIC JELOČNIK

učiteljica angleščine, svetnica, razredničarka 4. N

irena.subic-jelocnikping@bc-naklopong.si, 04 277 21 31

GU za starše: torek, 9.00–9.45

GU za dijake: torek, 13.05–13.50


Tatjana ŠUBIC

učiteljica strokovnih modulov živilstva, svetnica

tatjana.subicping@bc-naklopong.si, 04 277 21 15

GU za starše: ponedeljek, 9.00–9.45

GU za dijake: četrtek, 13.05–13.50


Vanja ŠUBIC

učiteljica strokovnih modulov živilstva, svetnica, razredničarka 4. BD

vanja.subicping@bc-naklopong.si, 04 277 21 15

GU za starše: torek, 9.45–10.15

GU za dijake: ponedeljek, 13.05–13.50


Polona TERAN

učiteljica strokovnih modulov hortikulture, vodja hortikulture, mentorica

polona.teranping@bc-naklopong.si, 04 277 21 27

GU za starše: torek, 8.10–8.55

GU za dijake: sreda, 13.55–14.40


Urška TERAN RAVNIKAR

učiteljica športne vzgoje, svetovalka, tajnica ŠMK za poklicno maturo, koordinatorka Zdrave šole

urska.teranping@bc-naklopong.si, 04 277 21 38

GU za starše: četrtek, 9.00–9.45

GU za dijake: torek, 13.55–14.40

GU za poklicno maturo: petek, 9.00–9.45


Marija URANKAR

učiteljica strokovnih modulov kmetijstva, svetnica, razredničarka 4. Č

marija.urankarping@bc-naklopong.si, 04 277 21 17

GU za starše: četrtek, 9.00–9.45

GU za dijake: ponedeljek, 12.15–13.00


Boris URH

učitelj likovne umetnosti, svetovalec, razrednik 3. J

boris.urhping@bc-naklopong.si, 04 277 21 30

GU za starše: torek, 9.00–9.30

GU za dijake: ponedeljek, 12.15–13.00


Mateja VALJAVEC

učiteljica matematike, mentorica, razredničarka 3. L

mateja.valjavecping@bc-naklopong.si, 04 277 21 32

GU za starše: petek, 8.10–8.55

GU za dijake: četrtek, 12.15–13.00


Marjeta VOVK

učiteljica biologije in strokovnih modulov naravovarstva, svetnica, vodja PUZ naravovarstva, projekt SENHIAS

marjeta.vovkping@bc-naklopong.si, 04 277 21 34

GU za starše: četrtek, 8.10–8.55

GU za dijake: sreda, 13.05–13.50


Simona Duška ZABUKOVEC

učiteljica angleščine in nemščine, mentorica

simona-duska.zabukovecping@guest.arnespong.si, 04 277 21 31

GU za starše: torek, 9.00-9.45

GU za dijake: torek, 13.05-13.50


Anita ZUPANC

učiteljica kemije in biologije, mentorica, koordinatorka EKO šole, razredničarka 2. M

anita.zupancping@bc-naklopong.si, 04 277 21 42

GU za starše: ponedeljek, 9.00–9.30

GU za dijake: torek, 13.55–14.40


Barbara ŽGAVEC

šolska svetovalka, socialna pedagoginja, izvajalka dodatne strokovne pomoči

barbara.zgavecping@bc-naklopong.si, 04 277 21 39

GU za starše: po dogovoru

GU za dijake: po dogovoru


mag. Lenka ŽIGON

učiteljica kemije, svetnica

milica.slatinek-zigonping@bc-naklopong.si, 04 277 21 42

GU za starše: ponedeljek, 9.00–9.45

GU za dijake: ponedeljek, 11.10–11.55


Sandra ŽVAGEN

učiteljica angleščine, svetnica, razredničarka 2. L

sandra.zvagenping@bc-naklopong.si, 04 277 21 31

GU za starše: četrtek, 9.00–9.45

GU za dijake: torek, 13.05–13.50