Šolska pravila


Zakon o gimnazijah

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2017-01-3193?sop=2017-01-3193


Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2017-01-3194?sop=2017-01-3194


Pravilnik o šolskem redu v srednjih šolah

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-1381?sop=2018-01-1381


Pravilnik o ocenjevanju znanja v srednjih šolah

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-1385?sop=2018-01-1385


Pravila šolskega reda in vzgojnega ukrepanja