Ostali izpitiSpomladanski izpitni rok 201: popravni, dopolnilni in predmetni izpiti, 1. 7. - 6. 7. 2020

Dijaki pred vstopom v šolo oddajo novo podpisano IZJAVO, da zadnjih 14 dni niso imeli znakov okužbe novega corona virusa oz. niso bili v stiku z obolelo osebo z novim corona virusom. Obrazec je priložen.
IZPITNI ROKI v ŠOLSKEM LETU 2019/2020

Na spodnji povezavi se prijavite na POPRAVNI, PREDMETNI ali DOPOLNILNI izpit, pri prijavi izberete ustrezni rok in vrsto izpita. 

POPRAVNI IZPIT: opravlja dijak iz predmetov oz. strokovnih modulov, pri katerih ima končno oceno nezadostno

PREDMETNI IZPIT: opravlja dijak, ki izboljšuje končno oceno iz predmeta oz. strokovnega modula; dijak, ki se želi prepisati v drug program (na podlagi predhodnega dogovora, diferenca); dijak, ki hitreje napreduje

DOPOLNILNI IZPIT: opravlja dijak, ki v enem oz. več ocenjevalnih obdobjih ni pridobil dovolj ocen pri posameznem predmetu oz. strokovnem modulu v skladu s šolskimi pravili ocenjevanja

IZPITNI ROKI: 

NPI in SPI zaključni letniki (2G,2H, 2K, 3CIO, 3DE, 3J): 

1.    izpitni rok od 1. 6. 2020  do 4. 6. 2020, dijak lahko pristopa na največ dva izpita, najprej opravlja dopolnilne (neocenjeno) in nato popravne (negativno) izpite. Dijak lahko tudi zvišuje oceno (predmetni izpit). Če je po tem roku pri vseh obveznostih ocenjen pozitivno, lahko v ponedeljek, 8. 6. 2020 pristopa na ZI – slovenščino. 
2.    redni spomladanski izpitni rok za vse dijake od 1. 7. do 6. 7. 2020,  tudi v tem roku dijak opravlja največ dva izpita. 
3.    jesenski izpitni rok za vse dijake od 17. 8. 2020 do 20. 8. 2020,   v tem roku lahko dijak opravlja več izpitov, vendar ne več kot tri popravne izpite. 

SSI in PTI ter gimnazija zaključni letniki (4BF, 4Č, 4N, 5BD, 5FDČD, 4L, 4M): 

1.    v sredo 27. 5. 2020 in v četrtek, 28. 5. 2020 izpitni rok za popravljanje negativne ocene (ene ocene) in za izboljševanje ocene (ena ali dve oceni); skupaj lahko dijak opravlja največ dva izpita. 
2.    redni spomladanski izpitni rok za vse dijake od 1. 7. do 6. 7. 2020,  tudi v tem roku dijak opravlja največ dva izpita. 
3.    jesenski izpitni rok za vse dijake od 17. 8. 2020 do 20. 8. 2020,   v tem roku lahko dijak opravlja več izpitov, vendar ne več kot tri popravne izpite.

POVEZAVA NA PRIJAVO [Dostop samo za uporabnike Office 365 oblaka oziroma Teamsov]