Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Obrazci


Navodila za pisanje seminarskih, raziskovalnih in projektnih nalog

Gradiva na spletni učilnici

194.249.0.82/~moodless/course/index.php


Statusi dijakov

Status tekmovalca

·         Obrazec za prijavo

·         Pravilnik

Status kulturnika

·         Obrazec za prijavo

·         Pravilnik

Status raziskovalca

·         Obrazec za prijavo

·         Pravilnik

Status športnika

·         Obrazec za prijavo

·         Pravilnik

 

·         Potrdilo panožne zveze

·         Predstavitev - nujno za status A in B!


Soglasje k dopustu dijaka


Popolnoma prosta izbira (IND/OIV)


Priznavanje neformalno pridobljenega znanja
Izdaja nadomestne listine