Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Učitelji v gimnaziji


Andreja AHČIN

ravnateljica, svetnica

andreja.ahcinping@bc-naklopong.si, 04 277 21 19

GU za starše: po dogovoru

GU za dijake: po dogovoru


Jure AUSEC

učitelj fizike in strokovnih modulov naravovarstva, mentor, razrednik 3. N

jure.ausecping@bc-naklopong.si, 04 277 21 32

GU za starše: torek, 8.10–8.55

GU za dijake: sreda, 12.05–12.50


Anja BERGANT

svetovalna delavka, koordinatorka za otroke s posebnimi potrebami in koordinatorka prehrane

anja.bergant@bc-naklo.si, 04 277 21 10

GU za starše: po dogovoru

GU za dijake: po dogovoru


Bernarda BOŽNAR

učiteljica geografije in strokovnih modulov naravovarstva, svetnica, vodja gimnazije, koordinatorica projekta Zeleni sijaj, razredničarka 2. M

bernarda.boznarping@bc-naklopong.si, 04 277 21 30

GU za starše: četrtek, 9.00–9.45

GU za dijake: četrtek, 12.55–13.40


Špela CAMLEK

učiteljica slovenščine, mentorica, razredničarka 2. N

spela.camlekping@bc-naklopong.si, 04 277 21 29

GU za starše: ponedeljek, 8.10–8.55

GU za dijake: ponedeljek, 12.55–13.40


David CELAR

učitelj športne vzgoje in strokovnih modulov, mentor, vodja aktiva za športno vzgojo, razrednik 3. DE

david.celarping@bc-naklopong.si, 04 277 21 38

GU za starše: sreda, 8.10–8.55

GU za dijake: četrtek, 12.05–12.50


Neža ČIMŽAR

učiteljica športne vzgoje, koordinatorka Dijakom za varno mobilnost, razredničarka 3. BČF

neza.cimzarping@bc-naklopong.si, 04 277 21 38

GU za starše: ponedeljek, 9.00–9.45

GU za dijake: ponedeljek, 12.05–12.50


dr. Barbara DEBELJAK RUS

učiteljica psihologije, svetnica

barbara.debeljak@guest.arnes.si, 04 277 21 30

GU za starše: torek, 9.00–9.45

GU za dijake: torek, 12.05–12.50


Katja DOBNIKAR

laborantka

katja.dobnikarping@bc-naklopong.si, 04 277 21 46

GU za starše: po dogovoru

GU za dijake: po dogovoru


Ljuboslava ERJAVEC

učiteljica strokovnih modulov hortikulture, svetnica

ljuba.erjavecping@bc-naklopong.si, 04 277 21 17

GU za starše: torek, 9.00–9.45

GU za dijake: torek, 12.05–12.50


Tadeja FRIČOVSKY

šolska svetovalka in pomočnica ravnateljice, svetnica, mentorica dijaške skupnosti

tadeja.fricovskyping@bc-naklopong.si, 04 277 21 24

GU za starše: po dogovoru

GU za dijake: po dogovoru


Ivana GROŠELJ

laborantka

ivana.groseljping@bc-naklopong.si, 04 277 21 46

GU za starše: po dogovoru

GU za dijake: po dogovoru


Robert HORVAT

učitelj strokovnih modulov računalništva in informatike, mentor, razrednik 4. ČF

robert.horvatping@bc-naklopong.si, 04 277 21 35

GU za starše: četrtek, 9.00–9.45

GU za dijake: torek, 12.05–12.50


Marija JERŠE

učiteljica slovenščine, svetovalka, vodja aktiva za slovenščino, razredničarka 3. J

marija.jerseping@bc-naklopong.si, 04 277 21 29

GU za starše: ponedeljek, 8.10–9.55

GU za dijake: četrtek, 12.05–12.50


Andraž KALAMAR

učitelj zgodovine in sociologije, svetovalec, koordinator raziskovalne dejavnosti, razrednik 3. L

andraz.kalamarping@bc-naklopong.si, 04 277 21 30

GU za starše: torek, 8.10–8.55

GU za dijake: sreda, 12.55-13.40


Marko Sergej KAN KRALJ

učitelj fizike, mentor

marko.kraljping@bc-naklopong.si, 04 277 21 42

GU za starše: četrtek, 9.00–9.45

GU za dijake: torek, 8.10–8.55


mag. Marjetka KASTELIC ŠVAB

učiteljica biologije in biotehnologije, svetnica, razredničarka 1. M

meta.kastelicping@bc-naklopong.si, 04 277 21 34

GU za starše: torek, 10.40–11.15

GU za dijake: torek, 12.05–12.55


Marko KOSELJ

učitelj matematike, mentor

marko.koseljping@bc-naklopong.si, 04 277 21 32

GU za starše: četrtek, 8.10-8.55

GU za dijake: četrtek, 12.05-12.50


Jana KORITNIK

učiteljica angleščine in nemščine, mentorica, razredničarka 1. C

jana.koritnikping@bc-naklopong.si, 04 277 21 31

GU za starše: torek, 8.10-8.55

GU za dijake: torek, 12.05-12.55


Borut LAZAR

učitelj biologije, mentor, vodja aktiva za naravoslovje, razrednik 1. L

borut.lazarping@bc-naklopong.si, 04 277 21 34

GU za starše: sreda, 9.00–9.45

GU za dijake: sreda, 12.05–12.50


Mojca LOGAR

učiteljica geografije, zgodovine in strokovnih modulov naravovarstva, svetnica, koordinatorka PODVIG

mojca.logarping@bc-naklopong.si, 04 277 21 30

GU za starše: torek, 9.00–9.45

GU za dijake: torek, 12.05-12.50


Brigita MARKUN

učiteljica športne vzgoje, svetovalka, vodja aktiva za športno vzgojo, razredničarka 2. J

brigita.markunping@bc-naklopong.si, 04 277 21 38

GU za starše: četrtek, 8.10-8.55

GU za dijake: ponedeljek, 12.55-13.40


Rok MIŠČEVIČ

učitelj zgodovine in sociologije, mentor, razrednik 1. P

rok.miscevicping@bc-naklopong.si, 04 277 21 30

GU za starše: petek, 9.00–9.30

GU za dijake: ponedeljek, 12.55–13.40


dr. Nina MODRIJAN

učiteljica slovenščine, svetovalka, koordinatorka raziskovalnega in projektnega dela, razredničarka 2. L 

nina.modrijanping@bc-naklopong.si , 04 277 21 29

GU za starše: torek, 9.00-9.45

GU za dijake: torek, 12.05–12.50


Joži PETERNELJ

učiteljica matematike, svetovalka, koordinatorka NA-MA poti, razredničarka 4. BN

jozi.peterneljping@bc-naklopong.si, 04 277 21 32

GU za starše: torek, 9.00–9.45

GU za dijake: sreda, 12.55–13.40


Neža PIRIH ZUPAN

šolska svetovalka, izvajalka dodatne strokovne pomoči, mentorica

neza.pirihping@bc-naklopong.si, 04 277 21 39

GU za starše: po dogovoru

GU za dijake: po dogovoru


Tadeja POLAJNAR

učiteljica strokovnih modulov živilstva, svetovalka, vodja PUZ živilstvo

tadeja.polajnarping@bc-naklopong.si, 04 277 21 33

GU za starše: ponedeljek, 8.10–8.55

GU za dijake: torek, 13.45–14.30

 


Monika RANT

pomočnica ravnateljice, svetnica

monika.rantping@bc-naklopong.si, 04 277 21 25

GU za starše: po dogovoru

GU za dijake: po dogovoru


Darja RAVNIHAR

učiteljica nemščine, mentorica, vodja aktiva za tuje jezike, razredničarka 3. M

darja.ravniharping@bc-naklopong.si, 04 277 21 31

GU za starše: petek, 9.35-10.20

GU za dijake: petek, 9.50-10.35


Urška SIMJANOVSKI

knjižničarka, svetovalka

urska.simjanovskiping@bc-naklopong.si, 04 277 21 16

GU za starše: po dogovoru

GU za dijake: po dogovoru


Sabina SMOLEJ

učiteljica angleščine, svetovalka

sabina.smolejping@bc-naklopong.si, 04 277 21 31

GU za starše: sreda, 9.00–9.45

GU za dijake: sreda, 11.15–12.00


dr. Nataša ŠINK

učiteljica strokovnih modulov kmetijstva, hortikulture in naravovarstva, svetnica, vodja aktiva za kmetijstvo in hortikulturo, koordinatorica projekta JA Slovenija, vodja PUZ hortikultura

natasa.sinkping@bc-naklopong.si, 04 277 21 27

GU za starše: četrtek, 8.10-8.55

GU za dijake: torek, 13.45-14.30


Urška TERAN RAVNIKAR

učiteljica športne vzgoje, svetovalka, tajnica ŠMK za poklicno maturo, koordinatorka Zdrave šole, razredničarka 2. BČF

urska.teranping@bc-naklopong.si, 04 277 21 38

GU za starše: četrtek, 9.00-9.45

GU za dijake: torek, 12.55–13.40

GU za poklicno maturo: ponedeljek, 11.15-12.00


Boris URH

učitelj likovne umetnosti, svetovalec, vodja aktiva za družboslovje, razrednik 2. CIP

boris.urhping@bc-naklopong.si, 04 277 21 30

GU za starše: sreda, 9.00–9.45

GU za dijake: sreda, 12.05–12.50


Mateja VALJAVEC

učiteljica matematike, mentorica, tajnica Splošne mature

mateja.valjavecping@bc-naklopong.si, 04 277 21 32

GU za starše: sreda, 9.50-9.45

GU za dijake: torek, 12.05–12.5

GU za Splošno maturo: ponedeljek, 9.00-9.45


Anja ZALETELJ

učiteljica biologije in strokovnih modulov s področja trajnostnega razvoja in podjetništva, koordinatorica EKO šole, razredničarka 1. IDEO

anja.zaletelj@bc-naklo.si, 04 277 21 28

GU za starše: torek, 8.10-8.55

GU za dijake: petek, 12.05-12.50


Anita ZUPANC

učiteljica kemije in biologije, mentorica, razredničarka 4. M

anita.zupancping@bc-naklopong.si, 04 277 21 42

GU za starše: storek, 9.00–9.45

GU za dijake: četrtek, 12.55-13.45


mag. Lenka ŽIGON

učiteljica kemije, svetnica

milica.slatinek-zigonping@bc-naklopong.si, 04 277 21 42

GU za starše: četrtek, 8.10-8.55

GU za dijake: torek, 12.55-13.40


Sandra ŽVAGEN

učiteljica angleščine, svetnica, razredničarka 4. L

sandra.zvagenping@bc-naklopong.si, 04 277 21 31

GU za starše: petek, 8.10–8.55

GU za dijake: torek, 12.55–13.40