Učitelji v gimnaziji


Andreja AHČIN

ravnateljica, svetnica

andreja.ahcinping@bc-naklopong.si, 04 277 21 19

GU za starše: po dogovoru

GU za dijake: po dogovoru


Jure AUSEC

učitelj fizike in strokovnih modulov naravovarstva, mentor, MEPI koordinator, razrednik 1. N

jure.ausecping@bc-naklopong.si, 04 277 21 32

GU za starše: torek, 9.00–9.30

GU za dijake: četrtek, 12.15–13.00


Urška BERCE

učiteljica matematike, tajnica ŠMK za splošno maturo, razredničarka 3. M

urska.berceping@bc-naklopong.si, 04 277 21 32

GU za starše: četrtek, 8.10–8.55

GU za dijake: sreda, 12.15–13.00

GU za splošno maturo: ponedeljek, 9.00–9.45


Anja BERGANT

svetovalna delavka, koordinatorka za otroke s posebnimi potrebami in koordinatorka prehrane

anja.bergant@bc-naklo.si, 04 277 21 10

GU za starše: po dogovoru

GU za dijake: po dogovoru


Bernarda BOŽNAR

učiteljica geografije in strokovnih modulov naravovarstva, svetnica, vodja gimnazije, koordinatorka SLAVIT

bernarda.boznarping@bc-naklopong.si, 04 277 21 30

GU za starše: četrtek, 9.00–9.45

GU za dijake: četrtek, 13.05–13.50


Špela CAMLEK

učiteljica slovenščine, mentorica

spela.camlekping@bc-naklopong.si, 04 277 21 29

GU za starše: četrtek, 9.00–9.45

GU za dijake: četrtek, 12.15–13.00


David CELAR

učitelj športne vzgoje, razrednik 1. DE

david.celarping@bc-naklopong.si, 04 277 21 38

GU za starše: sreda, 8.10–8.55

GU za dijake: torek, 13.05–13.50


Neža ČIMŽAR

učiteljica športne vzgoje, koordinatorka Dijakom za varno mobilnost

neza.cimzarping@bc-naklopong.si, 04 277 21 38

GU za starše: torek, 8.10–8.55

GU za dijake: četrtek, 12.15–13.00


dr. Barbara DEBELJAK RUS

učiteljica psihologije, svetnica

barbara.debeljak@guest.arnes.si, 04 277 21 30

GU za starše: torek, 8.10–8.55

GU za dijake: torek, 13.05–13.50


Ljuboslava ERJAVEC

učiteljica strokovnih modulov hortikulture, svetnica, razredničarka 4. BF

ljuba.erjavecping@bc-naklopong.si, 04 277 21 17

GU za starše: ponedeljek, 9.00–9.45

GU za dijake: ponedeljek, 13.05–13.50


Tadeja FRIČOVSKY

šolska svetovalka in pomočnica ravnateljice, svetnica, mentorica dijaške skupnosti

tadeja.fricovskyping@bc-naklopong.si, 04 277 21 24

GU za starše: po dogovoru

GU za dijake: po dogovoru


Ivana GROŠELJ

laborantka

ivana.groselj@bc-naklo.si, 04 277 21 46

GU za starše: po dogovoru

GU za dijake: po dogovoru


Robert HORVAT

učitelj strokovnih modulov računalništva in informatike, mentor, razrednik 2. ČF

robert.horvatping@bc-naklopong.si, 04 277 21 35

GU za starše: torek, 9.00–9.30

GU za dijake: ponedeljek, 11.10–11.55


Marija JERŠE

učiteljica slovenščine, svetovalka, razredničarka 1. J

marija.jerseping@bc-naklopong.si, 04 277 21 29

GU za starše: petek, 9.00–9.45

GU za dijake: torek, 12.15–13.00


Andraž KALAMAR

učitelj zgodovine in sociologije, svetovalec, vodja aktiva za družboslovje, razrednik 1. L

andraz.kalamarping@bc-naklopong.si, 04 277 21 30

GU za starše: ponedeljek, 9.00–9.45

GU za dijake: četrtek, 13.05–13.50


Marko Sergej KAN KRALJ

učitelj fizike, mentor

marko.kraljping@bc-naklopong.si, 04 277 21 42

GU za starše: petek, 9.00–9.30

GU za dijake: četrtek, 13.05–13.50


mag. Marjetka KASTELIC ŠVAB

učiteljica biologije in biotehnologije, svetovalka, vodja aktiva za naravoslovje, razredničarka 4. L

meta.kastelicping@bc-naklopong.si, 04 277 21 34

GU za starše: petek, 8.10–8.55

GU za dijake: torek, 12.15–13.00


Marcela KOREN

učiteljica slovenščine, svetovalka, razredničarka 2. J

marcela.korenping@bc-naklopong.si, 04 277 21 29

GU za starše: ponedeljek, 8.10–8.55

GU za dijake: torek, 13.05–13.50


Jana KORITNIK

učiteljica angleščine in nemščine, mentorica, vodja aktiva za tuje jezike, razredničarka 3. BF

jana.koritnikping@bc-naklopong.si, 04 277 21 31

GU za starše: sreda, 9.45–10.15

GU za dijake: torek, 11.10–11.55


Borut LAZAR

učitelj biologije, mentor

borut.lazarping@bc-naklopong.si, 04 277 21 34

GU za starše: sreda, 9.00–9.45

GU za dijake: sreda, 13.55–14.40


Mojca LOGAR

učiteljica geografije, zgodovine in strokovnih modulov naravovarstva, svetnica, koordinatorka PODVIG, razredničarka 4. M

mojca.logarping@bc-naklopong.si, 04 277 21 30

GU za starše: torek, 8.10–8.55

GU za dijake: ponedeljek, 13.55–14.40


Brigita MARKUN

učiteljica športne vzgoje, svetovalka, vodja aktiva za športno vzgojo, razredničarka 5. BD

brigita.markunping@bc-naklopong.si, 04 277 21 38

GU za starše: ponedeljek, 9.50–10.35

GU za dijake: sreda, 12.15–13.00


Rok MIŠČEVIČ

učitelj zgodovine in sociologije, razrednik 2. IO

rok.miscevicping@bc-naklopong.si, 04 277 21 30

GU za starše: petek, 9.00–9.30

GU za dijake: sreda, 13.05–13.50


dr. Nina MODRIJAN

učiteljica slovenščine, svetovalka, vodja aktiva za slovenščino

nina.modrijanping@bc-naklopong.si, 04 277 21 29

GU za starše: torek, 12.15–13.00

GU za dijake: sreda, 13.05–13.50


Tadeja POLAJNAR

učiteljica strokovnih modulov živilstva, svetovalka

tadeja.polajnarping@bc-naklopong.si, 04 277 21 33

GU za starše: ponedeljek, 9.00–9.30

GU za dijake: sreda, 12.15–13.00

 


Monika RANT

pomočnica ravnateljice, svetnica

monika.rantping@bc-naklopong.si, 04 277 21 25

GU za starše: po dogovoru

GU za dijake: po dogovoru


Darja RAVNIHAR

učiteljica nemščine, mentorica, koordinatorka Skills4life, razredničarka 1. M

darja.ravniharping@bc-naklopong.si, 04 277 21 31

GU za starše: četrtek, 7.20–8.05

GU za dijake: četrtek, 12.15–13.00


Urška SIMJANOVSKI

knjižničarka, svetovalka

urska.simjanovskiping@bc-naklopong.si, 04 277 21 16

GU za starše: po dogovoru

GU za dijake: po dogovoru


Sabina SMOLEJ

učiteljica angleščine, svetovalka

sabina.smolejping@bc-naklopong.si, 04 277 21 31

GU za starše: torek, 8.10–8.55

GU za dijake: sreda, 12.15–13.00


dr. Nataša ŠINK

učiteljica strokovnih modulov kmetijstva in hortikulture, svetnica, vodja aktiva za kmetijstvo in hortikulturo

natasa.sinkping@bc-naklopong.si, 04 277 21 27

GU za starše: ponedeljek, 11.10–11.55

GU za dijake: ponedeljek, 12.15–13.00


Urška TERAN RAVNIKAR

učiteljica športne vzgoje, svetovalka, tajnica ŠMK za poklicno maturo, koordinatorka Zdrave šole

urska.teranping@bc-naklopong.si, 04 277 21 38

GU za starše: četrtek, 9.00–9.45

GU za dijake: torek, 13.55–14.40

GU za poklicno maturo: petek, 9.00–9.45


Boris URH

učitelj likovne umetnosti, svetovalec, razrednik 3. J

boris.urhping@bc-naklopong.si, 04 277 21 30

GU za starše: torek, 9.00–9.30

GU za dijake: ponedeljek, 12.15–13.00


Mateja VALJAVEC

učiteljica matematike, mentorica, razredničarka 3. L

mateja.valjavecping@bc-naklopong.si, 04 277 21 32

GU za starše: petek, 8.10–8.55

GU za dijake: četrtek, 12.15–13.00


Marjeta VOVK

učiteljica biologije in strokovnih modulov naravovarstva, svetnica, vodja PUZ naravovarstva, projekt SENHIAS

marjeta.vovkping@bc-naklopong.si, 04 277 21 34

GU za starše: četrtek, 8.10–8.55

GU za dijake: sreda, 13.05–13.50


Simona Duška ZABUKOVEC

učiteljica angleščine in nemščine, mentorica

simona-duska.zabukovecping@guest.arnespong.si, 04 277 21 31

GU za starše: torek, 9.00-9.45

GU za dijake: torek, 13.05-13.50


Anita ZUPANC

učiteljica kemije in biologije, mentorica, koordinatorka EKO šole, razredničarka 2. M

anita.zupancping@bc-naklopong.si, 04 277 21 42

GU za starše: ponedeljek, 9.00–9.30

GU za dijake: torek, 13.55–14.40


Barbara ŽGAVEC

šolska svetovalka, socialna pedagoginja, izvajalka dodatne strokovne pomoči

barbara.zgavecping@bc-naklopong.si, 04 277 21 39

GU za starše: po dogovoru

GU za dijake: po dogovoru


mag. Lenka ŽIGON

učiteljica kemije, svetnica

milica.slatinek-zigonping@bc-naklopong.si, 04 277 21 42

GU za starše: ponedeljek, 9.00–9.45

GU za dijake: ponedeljek, 11.10–11.55


Sandra ŽVAGEN

učiteljica angleščine, svetnica, razredničarka 2. L

sandra.zvagenping@bc-naklopong.si, 04 277 21 31

GU za starše: četrtek, 9.00–9.45

GU za dijake: torek, 13.05–13.50