Študijsko svetovanje


KAJ LAHKO ŠTUDIRAM PO KONČANI BIOTEHNIŠKI GIMNAZIJI?

Gimnazijci zaključijo program biotehniške gimnazije s splošno maturo. Z njo se lahko vpisujejo na VSE študijske smeri.

Gimnazijci, ki so maturirali leta 2018, so se med drugim vpisali na naslednje študijske programe: Veterina, Biologija, Agronomija, Zdravstvena nega, Fizioterapija, Turizem, Živilstvo in prehrana, Socialno delo, Slovenistika/Angleščina, Finančna matematika, Socialna pedagogika, Komunikologija, Zgodovina, Germanistika ...

Gimnazijci, ki so maturirali leta 2017, so se med drugim vpisali na naslednje študijske programe: Medicina, Biologija, Inženirstvo materialov, Gozdarstvo, Genetika, Biodiverziteta, Geodezija in geoinformatika, Lesarstvo, Sanitarno inženirstvo, Živilstvo in prehrana, Zdravstvena nega, Računalništvo,  Zgodovina in nemcistika, Pedagogika, Razredni pouk, Socialno delo ...

 


  

Na naslednjih povezavah so študiji na vseh štirih univerzah ter številnih samostojnih visokošolskih zavodih, kamor se lahko vpiše maturant biotehniške gimnazije:

www.uni-lj.si/studij/studijski_programi/dodiplomski_in_enoviti_magistrski_programi/

www.um.si/studij/splosno-o-studiju/Strani/default.aspx

https://www.upr.si/sl/Clanice/

http://www.p-ng.si/si/studijski-programi/

http://sl.wikipedia.org/wiki/Seznam_visokih_%C5%A1ol_v_Sloveniji