Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Zaključek investicije


ZAKLJUČEK INVESTICIJE V MIC ZA ODLIČNOST ŽIVILSKIH IZDELKOV

V januarju 2015 smo s pridobitvijo odločbe o registraciji mlekarskega obrata pri Agenciji za varno hrano , postavili piko na i investiciji V MIC za odličnost živilskih izdelkov – izgradnjo mlekarske in sadjarske delavnice.

V tem obdobju, dolgem pet let, je bilo do končnega cilja  potrebno storiti veliko korakov in premagati marsikatero oviro.

Pogodba o sofinanciranju med takratnim Ministrstvom za šolstvo in šport ter Biotehniškim centrom Naklo, ki je bila sklenjena na podlagi javnega razpisa, je bila  podpisana 20.1.2010. V tem letu je bila nabavljena tehnološka oprema za pekarsko in slaščičarsko delavnico, hkrati pa se je pristopilo k pripravi projektne dokumentacije za izgradnjo nove mlekarske in sadjarske delavnice. Zaradi tehnološko zahtevnega objekta in enega neuspelega javnega naročila za tehnološko opremo, so bili vsi pogoji za začetek gradnje izpolnjeni šele konec leta 2012. Ta se je začela v novembru 2012, zaključila pa julija 2014, ko smo uspeli pridobiti Uporabno dovoljenje. Gradnja je potekala v obdobju največje gospodarske krize , kar se je odražalo na delu izvajalca in podizvajalcev, njihovi koordinaciji dela, menjavanju, finančnih težavah, podaljševanju rokov, čemer so se pridružila še nepredvidena dela, povezana z neustreznim zemljiščem za temeljenje na delu objekta. To je potegnilo za sabo zahteve po dodatnem projektiranju, zahteve za spremembo gradbenega dovoljenja, spremembo Investicijskega načrta, zahteve po dodatnih finančnih sredstvih, novi postopki javnega naročanja ter veliko usklajevalnega in administrativnega dela.

 

Vsi ti razlogi so privedli do tega, da so se dela namesto 15.9.2013, kakor je bilo prvotno načrtovano, zaključila v juliju 2014. Prav tako je prišlo do odmika pri finančni konstrukciji. Skupna vrednost del je od predvidenih 2.489.451,72 EUR narasla na 2.512.635,37 EUR. Od tega je Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 1.868.908,83 EUR, lastne udeležbe ( DDV in nepredvidena gradbena dela) pa je bilo za 643.726,52 EUR.