Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Ekološki krompir


Pridelovanje ekološkega krompirja

V letošnjem letu smo se odločili, da preizkusimo štiri sorte ekološkega krompirja katere prodaja Semenarna Ljubljana d.d. in sicer AGATA, ARINDA A BIO, COSMOS A BIO in SANTE A BIO. Pri šolskem poskusu bodo sodelovali tudi trije dijaki 3.č razreda smeri kmetijski tehnik in sicer Pavlin Tomaž, Papler Nejc in Tičar Gašper. Zastavili smo si okvirne cilje:

-          pridelati zdrav in kakovosten ekološki jedilni krompir

-          opazovanje rasti posamezne vrste

-          opazovanje pojava bolezni in škodljivcev ter ustrezno ukrepati

-          opazovanje in ustrezno ukrepanje proti zapleveljenosti

-          izdelati gnojilni načrt in opraviti potrebno gnojenje

-          merjenje pridelka posamezne sorte

-          spremljanje stroškov in določitev lastne cene…

Nekaj neprijetnosti smo imeli že takoj na začetku, ko smo seme pripeljali iz semenarne. Seme krompirja je bil že močno »nakaljen« kali so bili dolgi tudi do 15 cm tako smo morali večini semena kalčke odstraniti in ponovno nakaliti. Vendar 05.04.07 smo krompir uspešno posadili na 0,25 ha površine, porabili pa smo 102 kg semena Agate(35/55), 124 kg semena Arinde (28/35), 170 kg semena Cosmosa (35/55) in 180 kg semena Sante (35/55).