Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Ekološki učni sadovnjak


EKOLOŠKI UČNI SADOVNJAK (PHARE CBC projekt)

PARTNERJI projekta: - v Sloveniji Kmetijska svetovalna služba Kranj- v Avstriji Landwirtschaftliche Fachschule St.Andrae (g. Reinhold Stoeckler, direktor)

TRAJANJE projekta: 10 mesecev (november 2005 – avgust 2006)

Vsebina projekta:

 

Namen projekta je usposabljanje dijakov in kmetov, ki želijo pridobiti osnovno in dodatno strokovno znanje o ekološkem sadjarstvu, in vzpostaviti pogoje za vseživljensko izobraževanje s tega področja. Širši namen projekta je spodbujanje kmetov k usmerjanju v ekološko kmetovanje, k ohranjanju ekoloških kmetij, doseganju tržno zanimivega obsega pridelave in predelave ter odpiranju čezmejnih tržnih kanalov, kar bo omogočalo zaposlovanje na obeh straneh meje.

Ciljna skupina so kmetije in mladi iz območja Gorenjske, ki želijo razvijati dodatne dejavnosti na kmetiji, ter učitelji in kmetijski svetovalci, ki bodo pridobili specifična znanja iz ekološkega sadjarstva, ta pa bo temelj vseživljenskega izobraževanja dijakov in kmetov.
Glavne dejavnosti čezmejnega sodelovanja so svetovanje, praktično izobraževanje ciljnih skupin, ogledi ekoloških kmetij in obratov z ekološko predelavo ter izmenjava učiteljev in dijakov obeh šol.

S projektom bomo na šolskem posestvu Strahinj postavili ekološki sadovnjak, pridobili bomo opremo za predelavo sadja. S temi učnimi pripomočki bomo na Srednji biotehniški šoli lahko dijakom posredovali dodatna znanja iz sadjarstva, v sodelovanju s kmetijsko svetovalno službo Kranj pa bomo lahko vodili vseživljenjsko izobraževanje kmetov, ki se ukvarjajo z ekološko pridelavo in predelavo sadja ali se bodo s tem začeli ukvarjati.

S projektom želimo tudi razvijati tržno komuniciranje ter širiti pomen ekoloških pridelkov in izdelkov kot višja kakovost hrane. S projektom bomo navezali tesno sodelovanje s kmetijsko šolo iz Avstrije (Landwirtschaftliche Fachschule St.Andrae), ki ima dolgoletno sadjarsko tradicijo. Z udeležbo združenja Mostbarkeiten iz St.Paula v Lavanttalu (Avstrija) bomo ob zaključku projekta organizirali Dan odprtih vrat s predstavitvijo in pokušino izdelkov iz sadja.