Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Opis posestva


Kmetijsko posestvo Biotehniškega centra Naklo je v prvi vrsti učni center, kjer se odvija praktični del šolskega učnega programa za kmetijske, vrtnarske, cvetličarske in živilske smeri.

Glavne dejavnosti, ki se odvijajo na posestvu so: mlečna proizvodnja s predelavo mleka v mlečne izdelke, poljedelstvo, strojništvo, vrtnarstvo in cvetličarstvo ter izdelava ostalih živilskih izdelkov.

Šolsko posestvo obsega cca 23 hektarov kmetijskih zemljišč, na katerih se prideluje krma za živino in druge poljščine. Na 10 hektarih kmetijskih zemljišč so urejeni pašniki za letno pašo.

Na posestvu skrbimo, da je živalski svet čimbolj pester. Poleg goveda gojimo še ovce, koze, konje, osle,  race, gosi ter kunce.Nova pridobitev je sodoben hlev za prosto rejo, ki ustreza vsem normativom ekološke reje krav molznic.


Za potrebe vrtnarske proizvodnje sta postavljena dva rastlinjaka. V enem se vrši ekološka vzgoja zelenjave (sadike in vrtnine), v drugem pa poteka konvencionalna vzgoja rož.


Predelava mleka v mlečne izdelke poteka v sodobno opremljeni mlekarski delavnici.


V okviru posestva je nepogrešljiva mehanična delavnica za izvajanje strojniške prakse ter za razna popravila na posestvu.


Na šolskem posestvu se izvaja tudi vožnja z traktorjem za avtošolo, ki je dobra podlaga za kasnejše izvajanje izpita za traktor. 

Tu dijaki teorijo uresničujejo v praksi.