Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Splošno


MEDPODJETNIŠKI IZOBRAŽEVALNI CENTER (MIC)

V MIC-u se delovanje BC Naklo povezuje s socialnimi partnerji na lokalni in regionalni ravni ter na mednarodnem področju.

Namen MIC-a je:

- praktično izobraževanje dijakov in študentov,

- povezovanje teoretičnega in praktičnega znanja,

- izobraževanje odraslih (izobraževanje po javno veljavnih programih, prekvalifikacije, dokvalifikacije, NPK, specializacije, usposabljanje po drugih programih…),

- sodelovanje s socialnimi partnerji,

- projektno delo,

- promocijske dejavnosti.

Prvenstveno izobraževanja in usposabljanja MIC Biotehniškega centra Naklo potekajo na področjih:

-          kmetijstva,

-          živilstva in

-          hortikulture.

Naša usmeritev pa je skrb za zdravo in čisto okolje, zato razvijamo programe in projekte, ki so povezani z varstvom narave, ekologijo…