Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

BIOTEHNIŠKA DEJAVNOST


Biotehniška dejavnostŠolsko posestvo Strahinj

Šolsko posestvo deluje v sklopu Biotehniškega centra. Namenjeno je izvajanju praktičnega izobraževanja in raziskovalno razvojnega dela dijakov, študentov in drugih zainteresiranih udeležencev.

Celotno posestvo ima ekološki certifikat, izjema je le rastlinjak, kjer je pridelava rož. Usmerjeno je v živinorejo, sadjarstvo in vrtnarstvo.
V sklopu šolskega posestva je tudi mlekarska učna delavnica, v kateri opravljajo praktični pouk dijaki v programu MLEKAR in ŽIVILSKI TEHNIK ...