Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Mlekarska delavnica


Šolska mlekarna je namenjena praktičnemu izobraževanju dijakov in odraslih, saj smo učitelji strokovnih predmetov opažali, da si dijaki zelo težko predstavljajo zgradbo in način delovanja strojev in naprav, ki so redni del opreme industrijskih obratov za predelavo mleka.

Proizvodni program je pester, saj izdelujemo: 

-         poltrdi sir Strahinjc,

-         mehke sire z dodatki in brez njih,

-         fermentirane mlečne izdelke, skuto in namaze,

-         surovo maslo, sladko in kislo smetano, mascarpone.

Od leta 2004 proizvajamo vse izdelke na ekološki način.

Trenutno je mlekarska delavnica zaradi prostorske stiske registrirana kot kmetijski obrat, v katerem pa je poskrbljeno za sistem notranjega nadzora po HACCP sistemu, urejeno je zahtevano evidentiranje, delo pa poteka po smernicah dobre higienske prakse in varnega dela.

Kvaliteto mlečnih izdelkov potrjujemo na ocenjevanjih mleka in mlečnih izdelkov v Gornji Radgoni, kjer smo doslej dobili bronasti in srebrno medaljo za skuto ter trikrat veliko zlato medaljo za mascarpone.

Izdelke pod strokovnim vodstvom učitelja proizvajajo, analizirajo in pakirajo dijaki v okviru praktičnega pouka (PKK, PPM ter DP). Mikrobiološko kvaliteto izdelkov pa že tretje leto redno spremljajo dijaki, ki izdelujejo projektne naloge, uradne analize pa opravlja Veterinarski zavod v Naklem.

V delavnici potekajo tudi izobraževanja učiteljev, ki jih običajno vodijo domači in tuji strokovnjaki s področja mlekarstva, redno pa se odvijajo tudi tečaji predelave mleka na domu. Pri vsebinah tečajev smo zasledovali cilje, ki jih morajo doseči kandidati, če si želijo pridobiti NPK predelovalec/predelovalka mleka.