Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

VIVUS 2012


1. znanstvena konferenca z mednarodno udeležbo

Konferenca VIVUS
KONFERENCA S PODROČJA KMETIJSTVA, NARAVOVARSTVA IN HORTIKULTURE

»Prenos inovacij, znanja in izkušenj v vsakdanjo rabo«
19. in 20. april 2012
Biotehniški center Naklo, Strahinj 99, Naklo, Slovenija


Potrdilo: Izjava o številu sodelujočih držav na konferenci z mednarodno udeležbo Vivus 2012