Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Znanstveno-strokovna področja konference


1. KMETIJSTVO IN GOZDARSTVO

ekološko kmetijstvo, gozdarstvo, skrite možnosti podeželja, menedžment v kmetijstvu, trženje storitev in izdelkov, prednosti in slabosti uvajanja novih tehnologij v kmetijstvu, računalniško opismenjevanje na področju kmetijstva, IKT tehnologija, digitalizacija, urejanje podeželskega prostora, viri dohodka na kmetijah, izobraževanje za razvoj podeželja, agrarna ekonomija, trajnostni vidik kmetovanja, trajnostni razvoj podeželja, človeški kapital v kmetijstvu, razvojni potenciali, socialno podjetništvo, neposredna prodaja, partnersko kmetijstvo, čebelarstvo, biodinamika, permakultura, zdrava hrana - zdrav človek, zdravilne rastline, kompetence sodobnega kmetijskega podjetnika, robotika, logistika, reja živali, kmetijska mehanizacija, ribogojstvo

_______________________________________________________________

2. NARAVOVARSTVO IN VARSTVO OKOLJA

alternativni viri energije, odpadki, trženje storitev in izdelkov, invazivne rastline v domačem okolju, invazivne živalske vrste v domačem okolju, pomen naravovarstvene izobrazbe za družbo, dvig nivoja osveščenosti, energetska učinkovitost, okoljski učinki, zelena ekonomija in trajnostni razvoj, zavarovana območja, planinske poti, tehnološke rešitve, informacijsko - komunikacijske tehnologije, ohranjanje krajine z naravovarstvenega vidika, ekologija tal, naravovarstvo kot problem podeželja ali mesta, lokalno delovanje, je ekologija ideologija?, voda - vir življenja, uporaba znanja v okolju in naravi, pametna mesta in vasi

_______________________________________________________________

3. HORTIKULTURA

hortikultura, floristika, urejanje krajine, sonaravno urejanje okolja, okrasne rastline, primerne za zasaditev krajine, podjetništvo, trženje storitev in izdelkov, urejanje zunanjega bivalnega okolja se odraža tudi v urejanju notranjega bivalnega okolja, razvoj turizma na podeželju, urbana hortikultura, arboristika, hortikultura in kultura bivanja, inovacije v pridelavi okrasnih rastlin, kakovost hortikulturnih rastlin, pomen strokovne hortikulture izobrazbe, hortikultura kot umetnost, uporabna hortikultura, urejeno okolje za zdrav življenjski slog, sadjarstvo, hidroponika, akvaponika, zeliščarstvo, pridelava gob, alg, logistika

_______________________________________________________________

4. ŽIVILSTVO IN PREHRANA

inovativnost v predelavi, prehrana različnih socialnih skupin, trženje prehranskih proizvodov, trženje storitev in izdelkov, zdrava prehrana za zdrav življenjski slog, promocija zdravega življenje, domača blagovna znamka, pridelava in predelava - izziv za dopolnilne dejavnosti, varnost hrane in agroživilska veriga, prehrana in moderna družba, tehnologija, razvoj izdelka in marketing, trženjske poti in orodja za prodajo pridelkov in izdelkov, logistika, prehrana in šport, zaščita živil, skladiščenje, embaliranje, raba aditivov, antibiotikov

_______________________________________________________________

5. PODEŽELJE

endogeni potenciali podeželja, trajnostni razvoj podeželja, priložnosti na podeželju, naravno okolje, kulturno okolje, urejanje podeželjskega prostora, dopolnilne dejavnosti na kmetijah, ljudje na podeželju, trajnostni turizem, turizem na kmetijah, informacijsko-komunikacijske tehnologije na podeželju, podjetništvo, socialno podjetništvo, mladi na podeželju, starejši na podeželju, ženske na podeželju, medgeneracijsko sodelovanje na podeželju
VEČ INFORMACIJ: dr. Tina Zorman, +386 (0) 4 620 26 58, konferenca.vivusping@bc-naklopong.si