Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Novice Naklo


/ :

Terensko delo naravovarstvenih tehnikov

7 dijakov je pod mentorstvom Marjete Vovk priskočilo na pomoč Zavodu za varstvo narave Kranj in degradiranemu mokrotnemu travniku v bližini Preddvora, ki spada pod območje Nature 2000 in je območje EPO (ekološko pomembno območje).

Izvajali smo metodo prenosa pokošenega rastlinja in drobirja iz stabilnega sonaravno urejenega travnika na močno ogrožen mokrotni travnik.

Zgodba še ni zaključena …

Foto: M. Vovk