Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Novice Naklo


/ :

Podnebju prijaznejša hrana

Na Biotehniškem centru Naklo smo v okviru projekta Podnebne spremembe in cilji v VIZ, ki ga koordinira Andragoški center Slovenije, raziskovali podnebju prijaznejšo prehrano. Izobraževanje je obsegalo 3 srečanja, ki so potekala od 3.10. do 21.10.2022 in jih je obiskovalo 14 udeležencev. V njem smo se dotaknili podnebnih sprememb in naredili načrt doseganja ogljične nevtralnosti znotraj naših gospodinjstev.


Na Biotehniškem centru Naklo smo v okviru projekta Podnebne spremembe in cilji v VIZ, ki ga koordinira Andragoški center Slovenije, raziskovali podnebju prijaznejšo prehrano.  Izobraževanje je obsegalo 3 srečanja, ki so potekala od 3.10. do 21.10.2022 in jih je obiskovalo 14 udeležencev. V njem smo se dotaknili podnebnih sprememb in naredili načrt doseganja ogljične nevtralnosti znotraj naših gospodinjstev.

Na prvem srečanju smo spoznali vzroke in posledice podnebnih sprememb na globalnem in lokalnem nivoju. Drugo in tretje srečanje sta bila posvečena podnebju prijaznejši prehrani. Izpostavili smo pomen ekoloških in sonaravnih pristopov k pridelavi hrane, ki nam poleg blaženja podnebnih sprememb pomagajo ohranjati ter izboljševati kakovost tal, površinske in podzemne vode ter nivo biotske pestrosti. Izdelali smo hotele za koristne organizme, ki bodo naslednjo pomlad na naše vrtičke privabili koristne organizme, ki nam bodo v pomoč pri boju s škodljivci. V okolici svojih domov smo poiskali ponudnike ekoloških, sezonskih in lokalno pridelanih živil.

Tretje srečanje se je odvrtelo v živilski delavnici ob pripravi obrnjenega kolača z jabolki, kjer smo pridobljeno znanje prenesli v prakso. Pogovor je tekel o uporabi živil rastlinskega izvora, ki so lokalno in sonaravno pridelana, težnji k čim manj predelani ter v embalažo oviti hrani. Tematiko odpadne in zavržene hrane smo udeleženci pospremili s podatki o vrstah odpadne hrane v naših gospodinjstvih ter njihovi tedenski količini.

Na ta način je izobraževanje poskušalo spodbuditi udeležence, da usvojena znanja in veščine »podnebnega menija ter kuharice« prenesejo na druge člane gospodinjstva in v lokalno okolje.