Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Novice Naklo


/ :

AKTIVNI ŠTUDENTI - terenske vaje, praksa, ekskurzije ... naši študenti so vključeni v različne aktivnosti skozi celotno študijsko leto

20. marec 2023:
Študenti so v okviru vaj pri predmetu Tehnološki procesi z varstvom pri delu, embalaža in logistika obiskali podjetje Ljubljanske mlekarne, kjer so spoznali sistem sledljivosti, kontrolo kakovosti in proizvodne tehnologije priljubljenih blagovnih znamk. 

Poglejte si ...


20. in 21. januar 2023: 
Študenti so v okviru vaj pri predmetu Poslovno sporazumevanje in vodenje aktivno sodelovali na sejmu Informativa 2023. Pripravljali so promocijski material, stojnico, inštalacijo in predstavljali višješolske študijske programe obiskovalcem sejma. 

Poglejte si ...
 

9. december 2022:
Pri predmetu Higienske tehnike in materiali so študenti in študentke 2. letnike programa Živilstvo in prehrana obiskali različna podjetja, ki se ukvarjajo z zagotavljanjem higiene in proizvodnjo živilskih izdelkov. Obiskali so podejtja Kimi d.o.o., Incom Leone d.o.o., Mlinotest d.d. in T.I.L.I.A ESTATE d.o.o.

Poglejte si ...


24. november 2022:
Študenti in študentke so v okviru praktičnega izobraževanja aktivno sodelovali pri organizaciji in izvedbi konference Vivus.

Poglejte si ...


24. april 2022: 
Pri predmetu Treniranje konj in učenje jahanja (TKJ) so študentke in študenti skupaj s predavateljema dr. Markom Marcom in Natašo Debeljak v okviru terenskih vaj v nedeljo, 24. 4. 2022 obiskali kobilarno Lipica, kjer so si ogledali kobilarno, se seznanili z delom v kobilarni in si na koncu ogledali predstavo.

Poglejte si ...
 

22. april 2022
Pri predmetu Pridelovanje okrasnih zelnatih rastlin (POR) so študentke in študenti programa Hortikultura 2. letnik skupaj s predavateljico dr. Sabino Šegula v okviru celodnevnih terenskih vaj v petek, 22. 4. 2022, obiskali podjetje Ocean Orchids d.o.o., kjer so spoznavali sodobne tehnološke postopke razmnoževanja, pridelovanja, skladiščenja, transportiranja, embaliranja in etiketiranja okrasnih zelnatih rastlin.

Poglej si ...21. april 2022
Pri predmetu Vrednotenje biotske raznovrstnosti (VBR) so študentke in študenti programa Naravovarstvo 1. letnika skupaj s predavateljem mag. Martinom Šolarjem v okviru terenskih vaj v četrtek, 21. 4. 2022, odpravili na Bohinjsko Belo in okolico, kjer so spoznavali:

  • mehanizme ohranjanja biotske pestrosti in njene trajnostne rabe,

  • metode evidentiranja, zapisovanja in zbiranja podatkov biotske pestrosti,

  • protokole za spremljanje in vrednotenje biotske pestrosti,

  • tehnične pripomočke za zbiranje in vrednotenje biotske pestrosti,

  • rastlinske vrste, zlasti ogrožene in zavarovane.

Poglej si ...

 

19. april 2022
Pri predmetu Turizem in rekreacija na podeželju (TRP) so študentke in študenti programa Upravljanja podeželja in krajine skupaj s predavateljicama dr. Tadejo Primožič in dr. Renato Mavri v okviru terenskih vaj v torek, 19. 4. 2022, spoznali delovanje Ribno Alpine Resort, Hotel&Glamping, ki je prvi t.i. zero waste hotel v Sloveniji in Turistično kmetijo Mulej, Selo pri Bledu, ki uspešno povezuje kmetijstvo in turizem.

Poglej si ...

 

15. marec 2022
Študenti hortikulture in kmetijstva so skupaj z predavatelji Tomažom Levstkom, dr. Tadejo Primožič in dr. Draganom Žnidarčičem v torek, 15. 3. 2022 obiskali vrtnarijo našega študenta Roka Antolina in si ogledali celotni postopek prodaje in gojenja vrtnih rastlin. 

Poglej si ...

 

14. februar 2022
Pri predmetu Varovanje krajine, prostora in okolja (KPO)  so študentke in študenti programa Hortikultura s predavateljem dr. Tomažem Kraljem v okviru vaj v ponedeljek, 14. 2. 2022 vzorčili prst na pašnih površinah posestva Biotehniškega centra Naklo. Študenti so s tem praktično spoznavali postopek vzorčena prsti in preverjali sestavo tal.

Poglej si ...